Bezpečnost potravin

EFSA Focal Points: desetiletí spolupráce pro bezpečnost potravin v Evropě

Vydáno: 25. 10. 2018
Autor: KM EFSA

Již deset let jsou Focal Points ambasadory EFSA v členských státech. Společně tvoří síť podporující mezioborovou spolupráci v oblasti bezpečnosti potravin.

Jednou z nejdůležitějších oblastí pro činnost a další rozvoj Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA) je rozvíjení spolupráce s členskými státy EU, jejich organizacemi a experty. K podpoře spolupráce EFSA s členskými státy bylo v každé zemi ustaveno tzv. EFSA Focal Point – v ČR nazývané „koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA“ (dále jen „koordinační místo“). Koordinační místa jsou styčným místem mezi EFSA a národními úřady pro bezpečnost potravin v jednotlivých členských státech. Jedním z hlavních úkolů Koordinačního místa je zajistit sdílení a šíření vědeckých informací týkajících se hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin. A tato unijní síť koordinačních míst právě slaví 10 let své existence a především úspěšné činnosti.

Síť koordinačních míst byla založena v roce 2008 a zahrnuje zástupce všech 28 členských států, dále Islandu, Norska, Švýcarska a kandidátských zemí. Během minulých deseti let hrála koordinační místa roli “ambsadorů” v členských státech EU a pracovala jako síť přeshraniční spolupráce v oblasti bezpečnosti potravin. Síť hraje také důležitou roli v budování unijních odborných kapacit pro hodnocení rizika a zvyšování viditelnosti a propagace vědecké práce vykonané úřadem EFSA a členskými státy. 

Infografika: “EFSA Focal Points: a decade of achievements”

Desetileté výročí existence sítě je vhodnou příležitostí pro představení mezních okamžiků existence a klíčových úspěchů sítě koordinačních míst – viz nová interaktivní časová osa.

Coralie Bultel z francouzského koordinačního místa při Agentuře pro potraviny, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ANSES), k tomuto výročí řekla: “V čase, kdy je spolupráce nezbytná více než kdykoliv předtím, pracují koordinační místa s cílem uvést slovo “spolupráce” do praxe na evropské úrovni – na denní bázi a konstruktivním způsobem”.

Gisle Solstad, reprezentující norské koordinační místo při Vědeckém výboru pro potraviny a životní prostředí (VKM), dodává: “Pracovat jako představitel koordinačního místa obohacující a poskytuje pozitivní příležitost pro multidimenzionální a multikulturní přístup k dlouhodobé práci a budování kapacit s cílem posílit bezpečnost potravin pro spotřebitele napříč celou Evropou”.

Koordinační místo v České republice

Zajištěním činnosti koordinačního místa a dále pak spoluprací s EFSA jako takovým byl v ČR pověřen Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, jakožto strukturální součást Sekce potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny (více zde).

Podrobnější informace o koordinačních místech naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA