Bezpečnost potravin

EFSA: aktualizovaná databáze zdravotních tvrzení (květen 2010)

Vydáno: 10. 5. 2010
Autor:

Databáze aktualizovaná v květnu 2010 obsahuje 4 637 zdravotních tvrzení týkajících se “obecného účinku”.

Tvrzení “obecného účinku” podle článku 13.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 se týkají zdravotních tvrzení, která popisují nebo odkazují na:
a) význam živiny nebo jiné látky pro růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce,
b) psychologické a behaviorální funkce,
c) snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo snížení pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti anebo na snížení množství energie obsažené ve stravě.
Tato tvrzení nezahrnují tvrzení o snížení rizika onemocnění a tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí. Na tato tvrzení se vztahuje článek 14 uvedeného nařízení.
 
Vědecké posuzování EFSA má napomoci zajistit, že tvrzení uváděná na etiketě výrobků a při propagaci výrobků jsou z hlediska výživy a zdraví smysluplná a přesná. To má následně napomoci spotřebitelům, aby při výběru potravin zvolili variantu prospěšnou pro jejich zdraví.
 
Do května 2010 EFSA uveřejnil 125 stanovisek, která zahrnovala vědecká doporučení pro více než 900 zdravotních tvrzení typu “obecného účinku” (podle článku 13.1) uvedených na seznamu 4 637 tvrzení.
Aktualizovaný konečný seznam 4 637 tvrzení byl publikován na internetových stránkách EFSA v květnu 2010. Tento seznam je výsledkem konsolidačního procesu provedeného Komisí po přezkoumání více než 44 tisíc tvrzení zaslaných členskými státy. Původní seznam 4 185 tvrzení byl rozšířen o dalších 452 tvrzení, která Komise zaslala do EFSA od července 2008 do března 2010.
 
EFSA předpokládá, že proces posuzování zdravotních tvrzení týkajících se obecné funkce dokončí do konce roku 2011.
 
Zdroj: EFSA
 
Druhá série stanovisek EFSA ke zdravotním tvrzením
Další informace o tvrzení uváděných na potravinách najdete v sekci “Značení potravin”.