Bezpečnost potravin

Efekty vysokotlaké homogenizace mléka

Vydáno: 16. 6. 2003
Autor:

Vysokotlakou homogenizací (150-250 MPa) při vstupních teplotách mléka 4 až 45 ºC lze dosáhnout významného snížení velikosti tukových kuliček a bakteriální inaktivace endogenní flóry, ale i vlastních enzymů mléka.

Homogenizace je v mlékárenském průmyslu používána již přes 100 let, za účelem stabilnějšího rozptýlení tuku v mléce a zabránění jeho oddělování během skladování. Principem je čerpání mléka pod tlakem přes dvě po sobě následující trysky, přičemž se zvýší teplota mléka až na 50 ºC. Při prudkém snížení tlaku po prvním stupni homogenizace dochází k narušení roztavených kuliček mléčného tuku a jejich zmenšení. V druhém stupni homogenizace po snížení tlaku za tryskou dochází k rozdružení vzniklých shluků tukových částicí.
V posledních letech byla vyvinuta modifikace tohoto postupu – vysokotlaká homogenizace (HPH). Postup pracuje na stejném principu jako klasická homogenizace, ale tlak je asi desetkrát vyšší. Postup HPH je široce rozšířen v chemických, biochemických, farmaceutických a keramických provozech např. k produkci mikroemulzí a extrakci biomasy. Zatím postup nebyl použit v mlékárenství
Výzkumy prokázaly, že vysokotlakou homogenizací se dosáhne významného snížení velikosti tukových kuliček a bakteriální inaktivace endogenní flóry. Druhý stupeň homogenizace ještě sníží velikost částic a zmenší rozptyl hodnot jejich velikosti a existenci shluků a zdvojnásobí inaktivaci mikroflóry.
(Podrobnější informace o výzkumech na univerzitách v Corku a Montpellier najdete v Potravinářských aktualitách.)

Dairy Ind. Int., 2003, č. 4, s. 31, 33
Int. Dairy J., 13, 2003, č. 6, s. 427-439