Bezpečnost potravin

Efektivnost fortifikace mouky kyselinou listovou

Vydáno: 12. 3. 2004
Autor:

Nejnovější výzkumy prováděné v USA potvrzují, že fortifikace potravin kyselinou listovou je vhodný způsob prevence vzniku defektů neurální trubice u novorozenců.

Fortifikace mouky kyselinou listovou je podle nejnovějších výzkumů pravděpodobně při snižování počtu dětí narozených s defekty neurální trubice (DNT) mnohem účinnější, než se předpokládalo. Prokazatelné důkazy naznačují, že riziko novorozeneckých defektů je mnohem větší v případě, že strava matky neobsahuje dostatečné množství kyseliny listové. Od roku 1998 požaduje americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), aby se z důvodu snížení výskytu DNT do některých cereálních výrobků přidávaly vitaminy skupiny B. První zhodnocení fortifikační kampaně v roce 2000 vycházející z matričních údajů o narození ukázalo, že výskyt DNT se snížil o 19 %, což je sice snížení významné, ale menší než se původně očekávalo. Nový výzkum popsaný v březnovém čísle časopisu J. of Obstetrics and Gynecology naznačuje, že první posouzení vlivu fortifikace může být podhodnoceno, protože nebylo uvažováno se značným počtem případů diagnostikovaných během těhotenství, které skončily potratem. Pracovníci St Luke’s-Roosevelt Hospital v New Yorku prováděli v rámci výzkumu testy na NTD spočívající ve vyšetřování hladiny alfa-fetoproteinu v krvi matky (AFP). Údaje o hladině AFP byly získány od 61 119 pacientek. Porovnáním hodnot AFP z doby před povinnou suplementací v USA roku 1997 a po suplementaci v roce 2000 bylo zjištěno snížení NTD ve 32 %. Tyto výsledky podpořily rozhodnutí fortifikovat potraviny kyselinou listovou, což je považováno za velmi úspěšnou metodu prevence defektů novorozenců. Programy fortifikace potravin kyselinou listovou se uskutečňují i v Chile a v Kanadě, zatímco vlády v evropských zemích jsou v otázce zavedení podobných opatření značně rezervovaní. Britský Úřad pro potravinové standardy (FSA) rozhodl na základě nedostatečných znalostí o potenciálním negativním účinku kyseliny listové na starší lidi fortifikaci prozatím nedoporučit, stejně tak se setkalo prosazování fortifikace s odporem veřejnosti i ve Švýcarsku.
http://www.nutraingredients.com