Bezpečnost potravin

ECNIS: výzkumný projekt EU

Vydáno: 27. 6. 2007
Autor: pospisilova

Vliv výživy na vývoj rakoviny. Je k dispozici publikace věnovaná biomarkerům expozice karcinogenům z potravin.

Záměrem projektu řešeného pod názvem ECNIS (Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility) je vytvoření sítě excelence (Network of Excellence, NoE), která bude integrovat v EU výzkum zaměřený na vznik rakoviny v důsledku působení faktorů vnějšího prostředí (výživy). Vytvoření NoE zajistí, že výzkum v této oblasti bude koordinovaný. Vedle společných výzkumných aktivit se NoE bude věnovat i šíření poznatků v dané oblasti.
Výzkum prováděný v rámci projektu ECNIS se bude zaměřovat na biomarkery, prostřednictvím kterých se bude usuzovat na expozici karcinogenním látkám z životního prostředí, jejich účinky a bude se zkoumat prevence vzniku rakoviny. Lepším pochopením etiologie rakoviny chce projekt ECNIS vytvořit účinnější strategie prevence rakoviny.
Šíření informací z projektu je zajišťováno prostřednictvím zpravodaje (newsletter). Newsletter č. 1 se věnuje problematice alkoholu – jeho vlivu na vznik rakoviny. Newsletter č. 2 informuje o aristolochové kyselině, která je silným humánním karcinogenem nacházejícím se v tradičních bylinných léčivých přípravcích.
Pro odbornou veřejnost je k dispozici publikace pod názvem “Biomarkery of carcinogen exposure and early effects”.  Jde o přehled, který sumarizuje současnou situaci pokud jde o typy a využití biomarkerů expozice a účinky hlavních skupin genotoxických karcinogenů z potravin. Publikace je rozdělena do následujících kapitol:
 
Přehled zpráv z workshopů realizovaných v rámci projektu ECNIS a připravovaných dalších zpráv je k dispozici zde.
 
Projekt ECNIS byl zahájen 5. ledna 2005 a poběží do 30. dubna 2010. Vědeckou základu (NoE) tvoří 24 partnerů.