Bezpečnost potravin

Dvoukřídlý hmyz chycený do elektrického lapače – zdroj bakteriální kontaminace masných produktů na jatkách

Vydáno: 3. 11. 2004
Autor:

Odborníci Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně se ve své studii zaměřili na množství a druhové zastoupení výskytu hmyzu v letních měsících v provozech jatek a zároveň provedli bakteriologické vyšetření s cílem posoudit, zda přítomnost hmyzu může být příčinou případné kontaminace masných výrobků bakteriemi.

K hubení hmyzu, a zejména much, které mohou na jatkách přenášet patogenní mikroorganizmy, se používají elektrické lapače hmyzu, do nichž jsou mouchy lákány světlem. Při usmrcování much elektrickým proudem vzniká prach, který obsahuje mikroorganizmy uvolněné z těl much a může kontaminovat jatečné produkty nebo vyvolávat alergie u pracovníků na jatkách. Mouchy chycené na jatkách a v masné výrobě do lapačů byly spočítány, druhově určeny a bakteriologicky vyšetřeny. Z těl much náležejících do 9 čeledí byly izolovány bakterie čeledi Enterobacteriaceae. Prach v lapači obsahoval drobné částečky rozbitých těl much a jeho konstrukce nebránila uvolňování tohoto prachu do okolního prostoru. Z mikrobiologických nálezů vyplynulo, že umístění lapačů nad pracovními plochami, např. stoly je nevhodné, poněvadž prach z much usmrcených v těchto lapačích obsahuje velké množství životaschopných bakterií, které mohou kontaminovat maso a masné výrobky.
Podrobnosti o studii jsou publikovány ve sborníku z konference o hygieně a technologii potravin, jejíž 33. ročník pod názvem Lenfeldovy a Höklovy dny organizoval dne 15. 10. 2003  Ústav hygieny a technologie masa při Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Sborník loňského ročníku a sborníky předloňského a letošního ročníku získala Zemědělská a potravinářská knihovna díky laskavosti Prof. MVDr. Ivy Steinhauserové, CSc. z Ústavu hygieny a technologie masa VFU Brno.
Sborník je přístupný čtenářům knihovny pod signaturou D 88063/33