Bezpečnost potravin

Dvě nové GM kukuřice: veřejná diskuse

Vydáno: 11. 5. 2009
Autor:

Do 8. června 2009 se lze vyjadřovat ke GM kukuřici 1507 x 59122 a MON88017.

Po dobu 30 dnů po zveřejnění stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se lze vyjadřovat ke geneticky modifikovaným potravinám a krmivům.
Dne 6. května 2009 uveřejnil EFSA stanovisko ke GM kukuřici:
 
Maize 1507 x 59122 (Mycogen Seeds c/o, Dow AgroSciences a Pioneer)
Maize MON88017 (Monsanto)
 
Obě GM kukuřice jsou odolné k hmyzu a tolerují herbicidy. Žádosti byly podány pro potravinářské a krmné účely, import a zpracování podle nařízení (ES) č. 1829/2003.
Připomínky se zasílají ke Komisi na předepsaných formulářích: