Bezpečnost potravin

Dva slovenské cukrovary získaly certifikát kvality

Vydáno: 22. 2. 2001
Autor:

certifikát kvality ISO 9002:1994, Považský cukrovar, Trnavský cukrovar

Považský cukrovar,a.s. Trenčianska Teplá a Trnavský cukrovar,a.s. získaly certifikát kvality ISO 9002:1994. Oba cukrovary patří do skupiny Word, a certifikát jim byl udělen společností Det Norske Veritas na výrobu a odbyt cukru, jeho modifikací a vedlejších produktů vznikajících při výrobě cukru. V souvislosti s certifikací investovala společnost Word v minulém roce 3 mil. DEM. Skupina Word bude pokračovat ve zvyšování kvality produkce tak, aby se přizpůsobila nejnovější normě ISO 9000:2000. Rostoucí zájem odběratelů o způsob výroby cukru povede rovněž k zavedení systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001:1996. Zvyšování kvality se postupně dotkne i zemědělců, kteří společnosti dodávají cukrovku, u níž bude systémové kontrole podléhat už i její pěstování.
http://www.hnx.sk