Bezpečnost potravin

Důsledky nanotechnologie pro bezpečnost potravin

Vydáno: 15. 1. 2009
Autor:

Tímto tématem se budou zabývat experti FAO/WHO na zasedání, které se uskuteční 1.–5.6.2009 v Římě (Itálie).

FAO a WHO organizují společné zasedání expertů, které se bude zabývat možnými důsledky aplikace nanotechnologií v potravinářském a zemědělském sektoru pro bezpečnost potravin. Zasedání se uskuteční ve dnech 1.–5. června 2009 v Římě (Itálie). FAO/WHO uveřejnily výzvu, v rámci které se hledali experti a požadovaly se aktuální informace o aplikaci nanotechnologie.
 
Zasedání expertů FAO/WHO se bude týkat aktuálních a předpokládaných aplikací nanotechnologie v potravinářském a zemědělském sektoru se zvláštním zřetelem na:

– aplikaci nanotechnologií ve všech oblastech primární produkce potravin rostlinného a živočišného původu;

– aplikaci nanotechnologie ve výrobě potravin, balení a distribuci;
– použití nano-diagnostických prostředků pro detekci a monitorování potravin a zemědělské produkce.
 
Na program mohou být zahrnuty i nanotechnologie aplikované v oblasti životního prostředí, pokud existuje potenciální přímý dopad na bezpečnost potravin. Zasedání se nebude zabývat problematikami, které se týkají výkonu zaměstnání v souvislosti s aplikací nanotechnologií v potravinářském a zemědělském sektoru.
 
Níže uvedený diagram znázorňuje potenciální aplikace nanotechnologií v rámci potravinového řetezce od primární produkce potravin po spotřebitele.
 
 
Účelem zasedání expertů FAO/WHO je poskytnout členským státům komplexní informace o tom, co je v současné době známo o potenciálních zdravotních rizicích, identifikovat prioritní oblasti práce, kterou je třeba učinit pro lepší posouzení těchto rizik a poradit se o způsobech, jak podpořit transparentní a konstruktivní dialog mezi zainteresovanými subjekty.
 
Zdroj: Nanowerk