Bezpečnost potravin

Důsledky klonování zvířat pro člověka, zvířata a životní prostředí

Vydáno: 4. 5. 2007
Autor: pospisilova

Výzva EFSA k zasílání požadovaných dat do 29. května 2007 pro vypracování vědeckého stanoviska EFSA.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby se vyjádřil k tomu, jaké důsledky mohou mít živá klonovaná zvířata získaná prostřednictvím techniky spočívající v přenosu jader somatických buněk (SCNT), jejich potomci a produkty získané z těchto živočichů pro bezpečnost potravin, zdraví a pohodu zvířat a pro životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že jde o velice složitou problematiku, která vyžaduje značné odborné znalosti, vytváří se v rámci vědeckého výboru EFSA pracovní skupina expertů, která připraví návrh stanoviska.
EFSA proto uveřejnil výzvu k zasílání spolehlivých, recenzovaných (peer reviewed) údajů k dané problematice. Nerecenzované údaje budou brány do úvahy tehdy, pokud jsou založeny na vědeckém důkazu a pokud splňují odpovídající standard kvality. Údaje lze zasílat do EFSA do 29. května 2007 a měly by se týkat následujících problematik:
– Technologie přenášející intaktní (neporušené) jádro somatické buňky do oocytu zbaveného jádra.
– Zdraví a welfaru náhradní (foster) matky a klonovaného zvířete.
– Charakterizace genetického “make-up” klonovaných zvířat a to z hlediska intracelulárního i extracelulárního (mitochondriálního) genetického materiálu.
– Srovnávací fyziologie klonovaných i konvenčních zvířat, např. reprodukční kapacita.
– Bezpečnost konzumace klonovaných zvířat a produktů z nich (maso, mléčné výrobky, vejce).
– Charakterizace genetického “make-up” u potomků klonovaných zvířat.
– Srovnávací fyziologie potomků klonovaných a konvenčních zvířat.
– Zdraví a welfare potomků klonovaných zvířat.
– Bezpečnost konzumace potomků klonovaných zvířat a produktů z nich (maso, mléčné výrobky, vejce).
– Důsledky pro životní prostředí.
 
Adresa pro zaslání údajů:
Dr. Juliane Kleiner
Senior Scientific Officer
Scientific Committee and Advisory Forum Unit
European Food Safety Authority
Largo N. Palli 5a
43100 Parma
Italy
 

Pozn.
:
* Více informací o bezpečnosti klonování zvířat pro potravinářské účely v USA (připomínkové řízení k dokumentům FDA)