Bezpečnost potravin

Důsledky chybného zacházení s masem v Německu

Vydáno: 13. 10. 2006
Autor:

Německý skandál s prošlým masem zasáhl osm dalších zemí. Uvažuje se o změně organizace dozoru a o zpřísnění legislativy týkající se zmrazování.

Německé úřady zaslaly 1. 9. 2006 Komisi notifikaci týkající se odhalených 50 tun potravin – většinou masa, ale i zeleniny, které byly distribuovány i přes prošlé datum trvanlivosti. Již před tímto zjištěním bylo 90 tun takového masa z Mnichovského skladu dodáno do osmi zemí EU: Rakouska, Belgie, ČR, Dánska, Francie, Itálie, Lucemburska a Nizozemí. Problémem jsou falešné adresy odběratelů a s tím související nemožnost vysledovatelnosti zboží dodávaného Mnichovskou firmou. Jednalo se o zpracování masa ze zmrazené a poté rozmrazené suroviny, přičemž výrobky byly opakovaně zmrazeny a skladovány před prodejem třeba další dva roky. Tím byly porušeny předpisy, avšak automaticky to neznamená, že by bylo ohroženo zdraví spotřebitelů.
Podle šetření SVS ČR bylo zachyceno asi 30 % dodávky, část zmrazených kuřecích prsíček již byla rozprodána. Jednalo se spíše o podvod v označování než o to, že by maso bylo závadné. Maso je označeno jako pocházející z Brazílie, s odkazem na brazilský zpracovatelský podnik, přičemž použité obaly naznačují, že bylo nakonec zpracováno v německém podniku.
Německé orgány se v souvislosti se skandály rozhodují o změně systému kontroly. Dosavadní dozor prováděný 16 zemskými orgány by měl být nahrazen dozorem zajišťovaným jedinou národní institucí.
Poslední německý skandál s masem může vést k zpřísnění evropské legislativy týkající se zmrazování. Dosavadní pravidla umožňují rozmrazit velké kusy masa před rozmělněním, pracovat při teplotách do 4 ºC a nakonec použít nové označení data expirace. Záležitost bude teprve diskutována s členskými státy.