Bezpečnost potravin

Dusitany v masných výrobcích

Vydáno: 11. 4. 2008
Autor:

Dánsko požaduje přísnější opatření než stanovuje harmonizovaná legislativa EU.

Dusitany přidávané do masných výrobků mají důležitý konzervační účinek spočívající zejména v inhibici růstu určitých patogenních mikroorganismů. Použití dusičnanů v masných výrobcích však vede k tvorbě karcinogenních nitrosaminů. Směrnice 2006/52/ES stanovuje maximální koncentrace dusitanů, které lze přidávat v průběhu výroby do masných výrobků a sterilovaných masných výrobků a maximální reziduální koncentrace u určitých tradičně vyráběných masných výrobků. Vědecká stanoviska pro tento legislativní předpis poskytl Vědecký výbor pro potraviny (SCF) a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který od roku 2003 nahradil činnost SCF.
 
V únoru 2008 požádala Evropská komise EFSA o vyjádření, zda dřívější vědecká stanoviska SCF a vědeckého panelu pro biologická rizika (EFSA-BIOHAZ) zůstávají v platnosti, neboť Dánsko chce získat souhlas, který mu umožní přijmout přísnější legislativní opatření týkající se dusitanů než jsou ta, která jsou stanovena v legislativě EU. Podle Dohody o Evropské unii musí Komise odpovědět Dánsku ve stanoveném čase (tj. 6 měsíců), a proto požádala EFSA o rychlou odpověď. EFSA na tento požadavek reagovala v březnu 2008.
 
V příloze 1 je žádost Evropské komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) zaslaná EFSA. V příloze 2 je stanovisko EFSA-BIOHAZ k vlivům dusitanů/dusičnanů na mikrobiologickou bezpečnost masných výrobků.