Bezpečnost potravin

Důkaz obilovin obsahujících lepek metodou PCR

Vydáno: 20. 3. 2004
Autor:

Odborníci z Výzkumného ústavu v Bratislavě se zaměřili na vývoj a optimalizaci metody polymerázové řetězové reakce pro důkaz obilovin obsahujících lepek.

Celiakie je definována jako permanentní intolerance glutenu (lepku). Odhaduje se, že chorobou trpí přes jeden milion Evropanů. Pacienti s celiakií musí dodržovat celoživotní bezlepkovou dietu.
Gluten (lepek) je definován jako frakce bílkovin pšenice, žita, ječmene, ovsa a jejich křížených odrůd, která je nerozpustná ve vodě a NaCl o koncentraci 0,5mol/l. Prolaminová frakce, která je z pohledu celiakie významná, je definovaná jako frakce bílkovin obilovin extrahovatelná 40-70 % ethanolem. Gluten je tvořen z 50 % prolaminovou frakcí.
Je zcela nezbytné mít k dispozici přesné a citlivé metody ke stanovení prolaminové frakce, která je pro celiaky nežádoucí, v bezlepkových potravinách.
Jednou z možností je využití metody PCR, která umožňuje citlivý, selektivní a rychlý důkaz glutenu v cereálních výrobcích.
Odborníci z Výzkumného ústavu potravinářského v Bratislavě analyzovali různé potravinové matrice (extra hladkou pšaničnou mouku, hladkou pšeničnou mouku a polohrubou pšeničnou mouku) ve směsích s mletou sójou metodou PCR z hlediska detekčního limitu pro izolaci DNA metodou Genespin. Byla provedena optimalizace metody s ohledem na  složení reakční směsi, teplotu a  počet cyklů.  Při analýze potravinových matric byl nejvyšší detekční limit zjištěn u extra hladké mouky – 0,1 %.
praktická použitelnost metody byla prokázána analýzou bezlepkových potravin. Z 10 analyzovaných vzorků byl jeden pozitivní – odtučněná sójová mouka.
Podrobné informace o výsledcích studie  jsou publikovány  ve sborníku z XXXIV. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin, ve Skalském Dvoře  Sborník, který Knihovna ÚZPI získala laskavostí Výzkumného ústavu potravinářského v Praze, bude brzy k dispozici čtenářům.