Bezpečnost potravin

Družice mohou varovat před povodněmi

Vydáno: 24. 4. 2003
Autor:

Družice sehrají hlavní roli v předvídání přírodních katastrof. ŽP

Informace získané z družic pomáhají při monitorování situace na peruánských ledovcích. Satelity NASA sbírají data o situaci ledovce, který napájí přítoky jezera Palcacocha v Andách. Státní správa a geologové se obávají, že se ledovec může utrhnout a zřítit do jezera.
V poslední době se pozornost zvyšuje v důsledku obav z možných záplav, které by ohrozily město Huaraz v podhorské oblasti Rio Santa Valley. Dr. Michal Abrams, vědecký pracovník projektu, si pochvaluje nové způsoby měření, jaké přináší ASTER (Advanced Spaceborn Thermal Emission and Reflection Radiometer) a doufá, že sehrají hlavní roli v předvídání přírodních katastrof. „V Huarazu peruánská správa i vědci spojují informace ASTER s daty získanými z tradičního pozemního pozorování, což zlepšuje odhad situace a dovoluje zavčas podniknout nezbytné opatření k záchranně lidských životů a majetku“, řekl Abrams BBC Online News.
Ledovcové záplavy, které pravidelně ohrožují oblasti v nížinách, vznikají když se náhle utrhne masa ledu a spadne do jezera. Obrovské množství vody vytvoří silný proud, který strhává bahno, velké kameny i kusy ledu a žene je do obydlených oblastí. V Rio Santa Valley se tato situace opakovala již mnohokrát od osmnáctého století. Nejhorší pohroma nastala v roce 1941, kdy zahynulo podle odhadů až 7000 lidí. Od té doby se vláda Peru pokouší kontrolovat stav vody v jezeře Palcacocha i v ostatních nebezpečných místech regionu. Opatření se ukázala účinná a díky nim, nedošlo od roku 1972 k žádné ničivé povodni. Co nejúplnější monitorování ledovců je však nadále nezbytné, neboť umožňuje včas varovat obyvatele a zavést skutečně účinné nástroje ochrany. Podle článku zveřejněném na serveruBBC Online News 17. 04. 2003.
Hugo Charvát
(EcoMonitor)

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 22. 4. 2003