Bezpečnost potravin

Druhé mezinárodní symposium o současném pokroku v analýze potravin

Vydáno: 2. 11. 2005
Autor:

Ve dnech 2. – 4. 11. 2005 se v Praze koná Druhé mezinárodní symposium o současném pokroku v analýze potravin (Recent Advances in Food Analysis). Symposium pořádá VŠCHT Praha společně s Mezinárodní asociací analytických chemiků se zaměřením na životní prostředí (IAEAC).

Druhý ročník tak významné mezinárodní odborné akce koná opět v Praze, což potvrzuje mezinárodní prestiž odborníků z VŠCHT, kteří se zabývají analýzou potravin.  Letošního ročníku, který se koná v prostorách Kongresového centra  Masarykových kolejí v Praze, se zúčastní přes 350 našich a zahraničních odborníků.

Symposium zahájí Dr. Christian Patermann, ředitel  pro Výzkum v oblasti biotechnologií, zemědělství a potravin při Generálním direktorátu pro výzkum v rámci Evropské Komise

Vědecký program symposia bude zahrnovat technologie pro analýzu potravin a využití  analýzy potravin v praxi z hlediska následujících oblastí:

 • Rezidua a kontaminanty (pesticidy, dioxiny, veterinární léčiva, toxické prvky atd.)
 • Kontaminanty při zpracování a balení potravin (akrylamid, 3-MCPD, změkčovadla)
 • Přírodní toxiny (fytotoxiny, toxiny ryb a plodů moře, mykotoxiny)
 • GM-potraviny
 • Problematika  falšování potravin
 • Potraviny nového typu, nutraceutika, produkty organického zemědělství
 • Analýza potravin obecně (proteiny, lipidy, sacharidy, vitaminy, minerální látky, složky flavoru atd.)
 •  

  Na domovských stránkách symposia je k dispozici podrobný program symposia  a přehled prezentovaných posterů .

   

  Pořádání konference podpořili následující sponzoři
  Agilent Technologies
  Waters
  DiagnoSwiss SA
  Shimadzu Deutschland GmbH
  Thermo Electron / Pragolab and Spectronex
  Applied Biosystems
  Varian
  Elsevier GmbH
  HPST s.r.o.
  Chromservis s.r.o.
  INGOS s.r.o.
  Intertec s.r.o.
  LECO Instrumente Plzen s.r.o.
  LGC Promochem
  M.G.P. s.r.o.
  Maneko s.r.o.
  Merck s.r.o.
  Neogen Europe Ltd.
  R-Biopharm AG
  Sigma-Aldrich s.r.o
  SYPOCH s.r.o.
  T & F Informa
  Budweiser Budvar Czech Brewery