Bezpečnost potravin

Drážďany – Kooperační fórum Východ-Západ k odstraňování následků povodní

Vydáno: 11. 10. 2002
Autor:

30.10. 2002, firmy, workshop pro dodavatele výrobků a služeb, spolupráce na odstraňování následků povodní

Termín konání: 30.10.2002 v Drážďanech
Program:
10.00-11.30 Zahajovací plénum; Prezentace firem ze SRN, České republiky, Polska a Ruska
12.00-16.00 Workshop a kooperační rozhovory
Workshop pro dodavatele výrobků a služeb v oblastech:
Rozvoj infrastruktury
Ochrana životního prostředí
Vodní hospodářství
Ochrana a sanace památek

Cílem této akce, kterou organizuje Brücke Ost-Europa e.V. Berlin a Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft (Sdružení saského hospodářství) pod patronací Spolkového ministerstva hospodářství Německa, je iniciovat nové kooperační vztahy a přeshraniční spolupráci zaměřenou na odstraňování následků povodní.
Jedná se o zajímavou příležitost pro české firmy a dodavatele výrobků a služeb, které působí při odstraňování následků povodní, jak prezentovat svoje zkušenosti a případně i navázat nové kontakty a kooperační vztahy v SRN.
Účast na akci je bezplatná, účastníci si sami hradí náklady na ubytování a dopravu. Přítomnost na této akci lze spojit s průmyslovým veletrhem Industriemesse IFM 2002 (technika, automatizace a zajištění jakosti), který v té době probíhá.
Informace a program jsou k nahlédnutí na http://www.bruecke-osteuropa.de/hochwasser. Přes tuto stránku je možné se registrovat, přihlásit k účasti a navázat kontakt s organizátory.