Bezpečnost potravin

Dovoz produktů živočišného původu pro osobní potřebu do Společenství

Vydáno: 1. 4. 2009
Autor:

Tuto problematiku řeší nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5.3.2009.

 Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 stanovuje pravidla pro dovoz do Společenství zásilek produktů živočišného původu neobchodního charakteru pro osobní spotřebu, které jsou dováženy v osobních zavazadlech cestujících nebo které jsou určeny v malých zásilkách
soukromým osobám nebo jež se objednávají na dálku (například prostřednictvím pošty, telefonu nebo internetu) a jsou poté spotřebiteli doručeny.
Toto nařízení se nevztahuje na zásilky pro osobní spotřebu z Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska. Toto nařízení se dále nevztahuje na zásilky produktů rybolovu pro osobní spotřebu z Faerských ostrovů a Islandu. Tyto třetí země jsou osvobozeny od kontroly.