Bezpečnost potravin

Dovoz hovězího masa do ČR

Vydáno: 30. 11. 2002
Autor:

od 1. prosince je možné do ČR dovážet hovězí maso i živá zvířata ze všech zemí EU, s výjimkou Velké Británie a Portugalska

Mezi členskými zeměmi Evropské unie je opět možné obchodovat hovězím masem i živým skotem; výjimkou jsou kafilerní moučky z přežvýkavců. K rozhodnutí EU se připojila i ČR. Od 1. prosince je možné do ČR dovážet hovězí maso i živá zvířata ze všech zemí EU, s výjimkou Velké Británie a Portugalska. Po přípravě dovozních certifikátů  se od 1. ledna  počítá  s otevřením trhu i pro hovězí maso a skot britský a portugalský. Nadále platí zákaz dovozu masových mouček, bílkovinných kostních mouček a masokostních mouček z přežvýkavců a výrobků z nich (výjimkou jsou jedině masokostní moučky z jehňat z Austrálie a Nového Zélandu). Dále není možné dovážet kafilerní tuky z přežvýkavců a výrobky z nich (výjimkou jsou individuální dovozy výhradně pro technické účely, za které se však nepovažuje spalování a neškodné odstranění zahrabáním).
SVS ČR, 27.11.02  (Sch)