Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Dotazník k e-learningovém kurzu bezpečnosti potravin (BP) „Jednotné školení pracovníků provádějících úřední kontroly“ do kategorie

E-learning k jednotnému školení inspektorů > E-learning k jednotnému školení inspektorů

Dotazník k e-learningovém kurzu bezpečnosti potravin (BP) „Jednotné školení pracovníků provádějících úřední kontroly“

Vydáno: 19.5.2017
Tisk článku
Autor: Ing. Ivana Lepešková
5. skupina DO, 6. skupina DO, skupina MZe 18110 - efekt studia, náměty ke zlepšení

Dotazník k e-learningovém kurzu bezpečnosti potravin (BP) „Jednotné školení pracovníků provádějících úřední kontroly“

(předmět školení dle kapitoly I přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004)

1. Kurz považuji za:
velmi přínosný
částečně přínosný
průměrný
málo přínosný
zbytečný

2. Celkově bych úroveň kurzu hodnotil(a) jako:
vynikající 
velmi dobrou 
dobrou 
přijatelnou 
nízkou

3. Jak hodnotíte grafickou stránku e- kurzu?
velmi dobrou 
dobrou   
přijatelnou  
nízkou

4. Obsah jednotlivých modulů je podle vás
moc podrobný 
přijatelný 
málo podrobný

5. Zdají se vám testové otázky:
obtížné
středně těžké
lehké

6. Z kurzu jsem:
získal/la nové informace
získala určité zlepšení znalostí
si zopakoval/la znalosti
se nic nového nedozvěděl/la

7. Ke zkvalitnění a zatraktivnění kurzu bych doporučoval/a:
video sekvence
více obrázků
více odkazů
animace
jiné: doplňte

8. Zde uvítáme Vaše další náměty pro zlepšení kurzu:

 

HODNOCENÍ DOTAZNÍKU

E-learningové jednotné školení inspektorů dozorových orgánů (DO)

Dotazník – osloveno 163 absolventů (5. skupina DO, 2016 – 71 absolventů, skupina MZe 18110, 2016 – 12 absolventů, 6. skupina DO, 2017 – 80 účastníků

ze 163 absolventů jich celkem 9 neobdrželo dotazník (výpovědi, mateřská dovolená),

163-9=154 absolventů by mělo vyplnit dotazník

Dotazník

K 16. 5. 2017 vyplnilo dotazník 97 absolventů ze 154, kteří přijali dotazník, tj. 62,99 %. Pokud by se počítalo 163 oslovených absolventů, je to 59,51 % zaslaných odpovědí.


Odpovědi:

   1. Kurz: částečně přínosný - 51,5 %
   2. Úroveň kurzu: velmi dobrá - 53,6 %
   3. Grafická stránka: velmi dobrá - 53,6 %
   4. Obsah jednotlivých modulů: přijatelný - 82,5 %
   5. Testové otázky: středně těžké - 83,5 %
   6. Z kurzu: většina získala určité zlepšení znalostí - 43,2 % a dále nové informace 40,2 %
   7. Ke zkvalitnění kurzu většina preferuje více názorných obrázků - 31, 5 %, dále více odkazů - 20,5 % a jiná - 20,5 % (hlavně příklady z praxe)
   8. Náměty ke zlepšení kurzu: specifikovat, pro jaké kontrolní pracovníky je modul určen, ukončit modul příkladem z praxe, cílenější zaměření pro jednotlivé inspektory, užší zaměření dle profese, některé moduly moc podrobné, vybrat to nejdůležitější, nejdelší moduly rozdělit na dva kratší, možnost tisku modulů, specializované části modulů dělat na míru jednotlivým orgánům dozoru, zjednodušit strukturu modulů bez zbytečného proklikávání, některé testové otázky neodpovídaly náplní modulu, otázky v testech více směřovat na jejich aplikování v praxi, osvětlit tlačítko "zapamatovat si otázku".

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021