Bezpečnost potravin

Doporučení pro uchovávání čerstvého ovoce a zeleniny

Vydáno: 21. 1. 2004
Autor:

Některé druhy tropického ovoce a citlivé druhy zeleniny se nesmějí skladovat při teplotách pod 10 ºC. Tabulka uvádí doporučené teploty skladování v chladničce u jednotlivých druhů uchovávaných po dobu 2 až 6 dnů. Je zdůrazněna nutnost pečivého výběru při nákupu.

Při nákupu ovoce a zeleniny se doporučuje:
– v extrémně chladném zimním období nenakupovat v pouličních stáncích,
– k posouzení čerstvosti chřestu na řezu požádat o odstranění papírového obalu,
– v případě balení v odnosných taškách, síťkách apod. zboží dobře prohlédnout; síťky jsou často voleny barevně tak, aby menší nedostatky nebyly zřejmé,
– nekupovat jakkoli znečistěné plody (papriky, rajčata, hrozny).

Jak čerstvost ovoce a zeleniny co nejdéle udržet?
V domácnosti lze jen obtížně dodržovat optimální podmínky. Chlazení čerstvého zboží má své meze. V případě druhů citlivých na chlad nedochází k poškození buněk až zmrznutím buněčné šťávy, ale mnohem dříve poškozením fyziologických funkcí. Takové plody (především tropické ovoce jako ananas, banány, avokádo, mango, ale také zelenina jako lilek, zelené fazole, okurky, dýně, papriky, rajčata a cukety) se nesmějí skladovat při teplotách pod 10 ºC.
V chladničce mohou být umístěny druhy, které jsou vůči chladu odolné, avšak i zde platí princip „první dovnitř – první ven“.
Samozřejmě, že obecně platí princip, že čím je teplota skladování nižší (v mezích přípustných pro příslušný druh), tím déle se zachová „čerstvost“ (požadované senzorické vlastnosti). Pouze nedozrálé ovoce by naopak mělo být uchováváno při teplotě vhodné k dozrání.
Jablka, která mají vydržet, je např. vhodné uchovávat na zastíněném balkoně, kde jsou vzhledem k trvalému proudění vzduchu odváděna vznikající stopová množství etylenu, takže dozrávání se neurychluje a uchová se pevná tkáň.

Příloha : Doporučené teplotní podmínky pro krátkodobé skladování a přepravu nejobvyklejších druhů ovoce a zeleniny  

Tržní normy pro ovoce (SRN)
Plody musí být
celé , žádná část nesmí chybět a nesmějí být mechanicky poškozené, broskve a nektarinky nesmějí mít nezahojené otevřené rány po vytržené stopce. V případě zeleniny mohou být odstraněny vnější listy,
zdravé , bez chorob a vad – ve vymezených případech jsou přípustné výjimky ve stanovených mezích,
čisté , bez viditelných cizorodých materiálů,
čerstvého vzhledu – především u zeleniny, u třídy „Extra“ nesmí být ani v nejmenším ovadlé, u ostatních tříd je přípustné nepatrné ovadnutí, u ovoce je požadavek na čerstvost stanoven především u třešní a melounů, jahody nesmějí být prané,
bez škůdců, pouze u ovoce je v rámci přípustných tolerancí možný určitý počet červivých plodů, u jablek jsou nepřípustná i nabodnutí nebo okousání hmyzem a deformace způsobené mšicemi.
suché – vlhkost způsobená deštěm, praním nebo oplachováním musí být v dostatečné míře odstraněna, připouští se kondenzovaná voda,
bez cizích pachů a pachutí – skladové, obalové a přepravní prostředky musí být čisté a bez pachů,
bez otlaků – především choulostivé druhy ovoce mají být sklízeny a přepravovány opatrně, aby nedocházelo ke vzniku otlaků,
dostatečně vyvinuté a zralé – především u ovoce musí být doba sklizně stanovena tak, aby plody byly z hlediska velikosti a chemického složení vyvinuty tak, aby získaly senzorické vlastnosti typické pro příslušný druh či odrůdu. Druhy ovoce, které mohou dozrávat i ve sklizeném stavu se sklízejí před dosažením úplné zralosti, ale dostatečně vyvinuté. V případě zeleniny se většinou sklízí před dosažením úplné zralosti a úplná zralost se nepožaduje. Každopádně jsou nežádoucí přezrálé plody.

Posklizňové povrchové ošetření
V současné době smějí být chemicky ošetřovány proti kažení pouze citrusové plody a banány. V případě citrusů musí být tento zásah deklarován (např. „ošetřeno thiabendazolem“), u banánů toto není vyžadováno, protože se slupka nekonzumuje.
Ošetření voskem, které je povoleno u jablek, hrušek a melounů, musí být rovněž v rámci označení uvedeno.
V některých zemích je přípustné ošetření povrchu olejem nebo voskem kvůli zabránění vysychání, aplikace antioxidantů (difenylamin, ethoxyquin) k zabránění hnědnutí slupky jablek, aplikace fungicidů postřikem nebo ponořením.

Obst-Gemüse-Kartoffel-Verarbeitung, 2003, č. 5/6, s. 35–38