Bezpečnost potravin

Doporučení pro diabetiky

Vydáno: 5. 8. 2005
Autor:

Výzkumná skupina pro výživu a diabetes vypracovala na základě dobře prověřených studií doporučení pro stravování diabetiků, která zahrnují jen skutečně odůvodněné zásady.

Výzkumná skupina pro výživu a diabetes (DNSG = Diabetes and Nutrition Study Group) Evropské asociace pro výzkum diabetu (EASD) vypracovala výživová doporučení pro diabetiky, která jsou podložena výsledky různých studií. Tým zpracovatelů těchto doporučení sestával z 8 odborníků z evropských zemí a Nového Zélandu. Vydaná doporučení jsou odstupňována podle míry jejich podloženosti. V Německu byla tato doporučení vydána na základě jejich schválení Německou diabetickou společností (DDG), Německou společností pro léčení výživou (DGEM) a Německou společností pro výživu (DGE).

Hlavní závěry lze shrnout následovně.

  • Omezení přívodu bílkovin je opodstatněné jen pro diabetiky typu 1 s makroalbuminurií.
  • Přívod nenasycených mastných kyselin je prospěšný, pokud jejich celkové množství nepřesahuje 35 % z dodané energie.
  • Není k dispozici odůvodnění pro doporučení stravy s nízkým obsahem sacharidů.
  • Ideální příjem vlákniny je min. 40 g/den.
  • Potraviny s vysokým obsahem sacharidů, ale s nízkým glykemickým indexem jsou vhodné za předpokladu, že splňují i další požadavky platné pro zdravou stravu.
  • Příjem sacharózy a ostatních volných cukrů nemá překročit 10 % z energetické hodnoty stravy.
  • Součástí stravy diabetiků mají být potraviny, které přirozeně obsahují antioxidanty, vitaminy a minerální látky.
  • Pro doporučení ohledně suplementů a funkčních potravin dosud není k dispozici dostatek údajů.
  • Denní limit alkoholu pro ženy je 10 g, pro muže 20 g.
  • Pro prevenci diabetu typu 2 je třeba, aby složení stravy splňovalo tyto požadavky: méně než 30 % energie z tuku, méně než 10 % energie z nasycených mastných kyselin a více než 15 g vlákniny na každých 1000 kcal/den.

Ernährungs-Umschau, 52, 2005, s. 216-219