Bezpečnost potravin

Doplňky stravy s vitaminem D by měly být v těhotenství rutinně podávány

Vydáno: 16. 11. 2005
Autor:

Je popsán mechanismus možného působení vitaminu D na nervový systém člověka v souvislosti s ochranou vůči roztroušené skleróze. Doporučuje se spotřeba potravních doplňků s denní dávkou vitaminu D na úrovni 1000 mj. (tj. 25 μg).

Riziko vývoje roztroušené sklerózy, chronického onemocnění nervového systému,
které jej oslabuje, roste se vzdálenosti od rovníku. Je to spojováno s nižším  vystavením osob slunečnímu záření a tím i jejich následnému nedostatečnému stavu zásobení vitaminem D. Autor ve své studii prokázal ochranný efekt slunečního svitu a suplementace vitaminem D. Je diskutován možný mechanizmus účinku a váha argumentů na podporu rutinního používání vitaminu D během těhotenství. V případě roztroušené sklerózy není souvislost  s vitaminem D známa a ani není znám účinný způsob její léčby. Ukazuje se ale, že biologicky aktivní forma vitaminu D může regulovat tvorbu růstového faktoru, přenašečů neuronů a neutrotropinů (látky, která podporuje přežití nervových buněk) v mozku. Z těchto důvodů může vitamin D 
podporovat přežití a diferenciaci oligodentrogií, buněk, které vytvářejí ochranný povlak okolo nervových vláken, které jsou poškozeny roztroušenou sklerózou. Z tohoto pohledu jsou současná doporučení na spotřebu vitaminu D nízká. Pro dospělou populaci, především těhotné ženy, se proto doporučuje konzum potravních doplňků s denní dávkou vitaminu D na úrovni 1000 mj. (tj. 25 μg).

Vitamin D supplements should be given routinely in pregnancy. PRISM, 2005, č. 2, s. 4–5
In: Chaudhuri, A.: Why we should offer routine vitamin D supplementation in pregnancy and childhood to prevent multiple sclerosis. Med. Hypotheses, 2005, 64, s. 608–618