Bezpečnost potravin

Doplňky stravy podle informací MZ ČR

Vydáno: 27. 2. 2008
Autor:

Je k dispozici seznam forem vitaminů a minerálů, jejichž schválení členské státy EU požadují. Doplňky stravy schválené MZ ČR jsou evidovány v registru ROHY.

Formy vitaminů a minerálních látek
Seznam vitaminových přípravků, které by se měly přestat volně prodávat v Evropské unii neexistuje.
Formy (zdroje) minerálních látek a vitaminů, které nejsou uvedeny ve vyhlášce MZ ČR 446/2004 Sb. (o doplňcích stravy a obohacování potravin potravními doplňky) bude možno uvádět na trh členských zemí do 31. 12. 2009, pokud byla příslušná látka povolena a užívá v doplňcích stravy prodávaných na území Evropských společenství k datu 12. července 2002.
Vyhláška 446/2004 je v souladu se směrnicí 2002/46/ES.
Další osud používání doplňků neuvedených v příloze II směrnice 2002/46/ES (resp. příloze vyhlášky závisí na schválení Komisí a úřadem EFSA. Za tím účelem byly členské státy EU povinny předložit seznam požadovaných forem vitaminů a minerálních látek do 12. července 2005.
MZ ČR schválilo a zaslalo úřadu EFSA seznam 22 látek a 132 forem minerálních látek a vitaminů. Z vitaminových forem se jedná např. o vitamin K2, thiamin monofosfát a thiamin pyrofosfát (forma vitaminu B1), z forem minerálních látek jsou to především zdroje vápníku, chromu, železa, hořčíku (pyruvát, chelát, pikolinát, pyroglutaman, kvasnice …), selenu, zinku, molybdenu, manganu (sůl kyseliny asparagové, sůl kyseliny askorbové, chelát, kvasnice). Přehled kompetentních institucí členských států ES naleznete zde a seznam forem vitaminů a minerálních látek, které byly zaslány ze všech členských států ES naleznete zde.
 
Databáze doplňků stravy
Podnikatelé jsou povinni předložit před uvedením doplňku stravy na trh Ministerstvu zdravotnictví (resp. SZU) etiketu a MZ ji převede do Registru rozhodnutí hlavního hygienika – systém ROHY, provozovaný Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy.
Tato databáze potravin pro zvláštní výživu a doplňků stravy schválených MZ ČR umožňuje vyhledání přípravku podle názvu, výrobce a čísla rozhodnutí MZ ČR. Jsou obsaženy přípravky schválené MZ ČR do 30.9.2003 (podle zákona 274/2003 Sb). Databáze doplňků stravy je průběžně doplňována.
 
Další informace:

Ministerstvo zdravotnictví
 Palackého nám. 4 128 01 Praha 2
 Tel.: +420 224 971 111, Fax: +420 224 972 111,
 E-mail: mzcr@mzcr.cz