Bezpečnost potravin

Dopady měnícího se klimatu v Evropě

Vydáno: 6. 11. 2008
Autor:

Publikace. Změna klimatu se projeví ve zvýšeném výskytu onemocnění z vody a potravin.

Na základě spolupráce EEA (Evropské agentury pro životní prostředí), JRC/IES (Společného výzkumného střediska a Institutu pro životní prostředí a udržitelnost) a Světové zdravotnické organizace–sektor Evropa (WHO/Europe) byla vypracována zpráva, která byla uveřejněna v roce 2008 pod názvem “Impacts of Europe’s changing climate – 2008 indicator-based assessment” (viz příloha). Zemědělství je jedním ze sektorů, které budou změnou klimatu významně ovlivněny. Očekává se, že se změna klimatu projeví ve zvýšeném výskytu onemocnění z vody a potravin. Šíření nemocí lze značně ovlivnit včasnou detekcí a realizací preventivních opatření.
 
Příloha: Impacts of Europe’s changing climate (pdf, 57,2 MB, 247 stran)