Bezpečnost potravin

Dopad změny ve stravování v EU na životní prostředí

Vydáno: 18. 6. 2009
Autor:

Publikace Evropské komise – Společného výzkumného střediska (JRC), červen 2009.

Zpráva Institutu pro prospektivní technologické studie Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC–IPTS) z června 2009 je vědeckým příspěvkem k integrované výrobkové politice (IPP) Evropské komise. IPP se zaměřuje na minimalizaci devastace životního prostředí, kterou způsobují výrobky během svého životního cyklu.
Tato zpráva (viz příloha) poprvé uvádí přehled dopadů současných dietetických zvyklostí v EU-27 na životní prostředí. Na základě zdravotních doporučení vydaných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a jinými organizacemi jsou vytvořeny tři alternativní stravy a je vypočteno, k jakým změnám v dopadu na životní prostředí dojde, pokud se na tyto formy stravy přejde. V závěru zpráva analyzuje politická opatření, která stimulují akceptování zdravé stravy u spotřebitelů.
Zpráva ukazuje, že současné dietetické zvyklosti v Evropě jsou odpovědné za 27 % všech dopadů na životní prostředí v Evropě. Přechodem na zdravější stravu se dopad na životní prostředí sníží na 25 % v případě, že dojde se snížení spotřeby červeného masa. Pokud se vezmou do úvahy nepřímé vlivy, jako např. přerozdělení rozpočtu domácností a vlivy cen a náhrad (dotací) v zemědělském sektoru, pak dopad činí 26 %. Protože potraviny a výživa silně závisejí na tradicích a zvyklostech, musí politická opatření, jejichž cílem je stimulace přechodu ke zdravějšímu stravování, obsahovat kombinaci různých nástrojů, tj. od zvyšování povědomí spotřebitelů až po aktivity související s dodávkami potravin.
Zpráva je doplněna dvěma přílohovými zprávami (annex report). První přílohová zpráva obsahuje podrobnosti o zdrojích informací, metodologii, datech a výsledcích. Druhá přílohová zpráva se věnuje podrobně modelování výstupů na základě vstupních dat.
 
Příloha: Environmental impacts of diet changes in the EU (pdf, 2 MB, 98 stran)
Annex Report I (pdf, 517 kB)
Annex Report II (zdroj odkazuje na přílohovou zprávu I)
 
Zdroj: JRC–IPTS