Bezpečnost potravin

Domnělá rizika geneticky modifikovaných potravin

Vydáno: 3. 3. 2001
Autor:

zpráva Americké lékařské společnosti, nezjištěny žádné negativní účinky GM plodin, potenciální využití GM plodin v chudých zemích

Podle předběžné zprávy Rady pro vědecké záležitosti při Americké lékařské Společnosti nepředstavují geneticky modifikované potraviny větší riziko pro zdraví spotřebitelů než konvenční potraviny stejného druhu. U více než 40 odrůd geneticky modifikovaných plodin, které byly podrobeny přezkoušení federálními institucemi, nebyly zjištěny žádné negativní vlivy na populaci, ani na životní prostředí. Plodiny a potraviny produkované s použitím rekombinační DNA techniky jsou na trhu již téměř deset let, a dosud nebyly zaznamenány žádné znepokojující účinky. Tyto produkty jsou v podstatě ekvivalentní tradičním výrobkům. Rizika spojená s použitím metod genového inženýrství jsou obdobná, ne-li nižší, než při uplatnění konvenčních metod šlechtění plodin. Zpráva dále uvádí, že neexistují žádné vědecké podklady pro speciální označování geneticky modifikovaných potravin, a nahodilé, spontánní značení je bezcenné, není-li provázeno důkladnou spotřebitelskou osvětou. Prospěšnost geneticky modifikovaných plodin tak často zůstává bez povšimnutí. Argumenty o bezpečnosti, resp. riziku GM plodin zakrývají mnohem důležitější dopady jejich potenciálního využití, a to v chudých zemích, kde je zemědělství primární ekonomickou aktivitou a zásobování potravinami je nejvyšší politickou a ekonomickou prioritou.
Milling&Baking News, 79, 2000, č. 42, s. 24