Bezpečnost potravin

Dokumenty publikované Vědeckým výborem pro potraviny (2. část)

Vydáno: 13. 4. 2005
Autor:

VVP je jedním z výborů dohlížejících nad bezpečností potravin v ČR. Za sídlo VVP bylo určeno Centrum hygieny potravinových řetězců (CHPŘ) v Brně. VVP publikoval řadu dalších dokumentů určených široké veřejnosti, které jsou volně přístupné na internetových stránkách CHPŘ, resp. VVP.

Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně, které plní funkci Vědeckého výboru pro potraviny, rozšířil databázi informačních zdrojů (studie/stanoviska/zprávy) zaměřených na bezpečnost potravin o tyto dokumenty:

 

Stanoviska:

* Trans-mastné kyseliny v potravinách (19. 2. 2005)

* Výživové doporučené dávky (10. 1. 2005)

* Snížení obsahu aflatoxinů v suchých skořápkových plodech (7. 12. 2004)

* E. coli O 157:H7 v potravinách v ČR (16. 11. 2004)

* Methylrtuť v rybách a rybích výrobcích (6. 10. 2004)

 

Studie:

* Vliv zpracování potravin na alergenicitu (11. 3. 2005)

* Předměty běžného užívání přicházející do styku s potravinami a pokrmy (20. 4. 2004)

* Mikrobiologické kontaminanty v potravinách (23. 2. 2004)

* Potraviny na bázi GMO (30. 1. 2004)

* Potraviny nového typu (27. 1. 2004)

 

Zprávy:

* Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na značení potravin (29. 9. 2004)

* Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny (20. 4. 2004)

* Výsledky reprezentativního průzkumu konzumace pokrmů formou rychlého občerstvení  v ČR (20. 4. 2004)

 

Uvedené dokumenty jsou určeny široké veřejnosti a jsou volně přístupné na internetových stránkách CHPŘ, resp. VVP.

 

Přehled dokumentů publikovaných CHPŘ – 1. část.