Bezpečnost potravin

Dohady o velikosti porce snacků

Vydáno: 18. 8. 2010
Autor:

Evropská asociace pro snacky požaduje uzákonění velikosti porce 30 g v případě křupek, oříšků apod. Hodnota se má použít, pokud se obsažené živiny a energie uvádějí v přepočtu na porci.

Evropská asociace pro snacky (ESA = European Snacks Association) dospěla k rozhodnutí, že porce snacků by měla být vyjadřována jednotně, a sice jako 30 g, a tak by to mělo být zapracováno do nařízení o označování („o informacích pro spotřebitele“), které bude ve 2. čtení projednáváno Komisí. Standardně se údaje o nutriční hodnotě vztahují na porci 100 g, ESA usiluje o uzákonění této nové hodnoty pro snacky.

Před tímto rozhodnutím ESA byly vedeny obšírné diskuse, protože dlouhodobě je v Evropě zvykem, že u křupek  se za porci považuje 25 g , u oříšků 30 g. Dosud jsou používána doporučení 10 – 50 g těchto produktů denně, většinou 20 – 30 g. Používá se velikost balení v rozsahu 10 – 300 g, balení větší než 50 g je míněno ke spotřebě v několika dávkách.

ESA musí hájit své rozhodnutí proti námitkám výživářů, podle nichž se zvýšením z 25 na 30 g např. u smažených lupínků oficiálně a nevhodně zvýší energetický příjem z těchto produktů. ESA argumentuje, že obvyklý energetický obsah v 30 g křupek a podobných snacků je 120 – 170 kcal, zatímco v 30 g  oříšků je to 170 – 200 g v závislosti na úpravě. Pokud jde o podíl GDA, tak při stravě obsahující 2000 kcal by taková svačinka ze snacku obsahujícího 160 kcal znamenala jen 8 % z denní energie, takže je splněno doporučení, že by zákusek mezi hlavními jídly neměl v energetické hodnotě přesáhnout 15 % denní dávky energie.

EU Food Law, 2010, č. 446, s. 4-5