Bezpečnost potravin

Do vaší bio knihovny

Vydáno: 11. 12. 2008
Autor:

Nové tituly z produkce PRO-BIO Ligy a Bioinstitutu.

 ►S Biáčkem na ekostatku aneb jak se rodí bio
Dlouho avizovaná publikace autorek Jany Průšové (texty) a Jitky Petrové (ilustrace) pomocí obrázků z činností na farmě a při výrobě seznamuje děti s ekologickým způsobem hospodaření a s výrobou biopotravin. Kniha je určena dětem přibližně od 10 let.
 
►Kvalita a bezpečnost biopotravin
Útlá brožurka Bioinstitutu, o.p.s. je shrnujícím materiálem, který na základě velkého počtu vědeckých srovnávacích studií přináší porovnání kvality a bezpečnosti produktů konvečního a ekologického zemědělství. Příručka na základě výsledků studií srovnává obsah žádoucích a nežádoucích látek v biopotravinách v porovnání s produkty konvenční výroby potravin, stejně tak jako celostní kvalitu biopotravin. Také se zabývá zdravotními dopady konzumace biopotravin a dalšími tématy.
Brožura je překladem anglického originálu vydaného Ústavem ekologického zemědělství FiBL ve Švýcarsku.

Knihu si můžete objednat za distribuční poplatek 40,- Kč. Při osobním odběru v IC PRO-BIO LIGY je příručka zdarma.

►Ročenka ekologického zemědělství 2008
Pro Ministerstvo zemědělství PRO-BIO LIGA vytvořila aktuální ročenku, která bude k dispozici v IC PRO-BIO LIGY počátkem roku 2009.
 
►Značení biopotravin
Nový leták, který popisuje povinnosti výrobců biopotravin u nás i v zahraničí.
 
►Biobrambory a Biojablka
Nové komoditní letáky, které spatří světlo světa v nejbližších dnech.►
 
 
Zdroj: Biospotřebitel 12/2008