Bezpečnost potravin

Do roku 2010 musí být zařízení obsahující PCB zlikvidována

Vydáno: 10. 4. 2004
Autor:

Prioritou je provést evidenci všech zařízení s PCB do pěti let, jak vyžaduje EU, a začít s likvidací těchto zařízení. ŽP

V minulém roce provedla Česká inspekce životního prostředí 66 kontrol společností provozujících zařízení s obsahem tzv. polychlorovaných bifenylů – PCB. V třinácti případech došlo k porušení zákona, při kontrolách se však také objevily nejasnosti při výkladu zákona.
Kontroly se zaměřily především na subjekty průmyslové a zemědělské výroby, servisy, společnosti zabývající se rozvodem elektrické energie a společnosti provozující sběr odpadních olejů obsahujících PCB.
Podle informací ČIŽP využívala řada provozovatelů nejasných formulací zákona. Konkrétně v případech, kdy provozovatelé nevedli evidenci zařízení s obsahem PCB větším než 5 litrů a hájili se tím, že předpis nestanovuje, jak má toto zařízení být označeno. Na základě zjištěných nejasností vypracuje inspekce metodiku dalšího postupu, která bude zapracována do připravované novely zákona o odpadech.
„Prioritou je provést evidenci všech zařízení s PCB do pěti let, jak vyžaduje Evropská unie, a začít s likvidací těchto zařízení,“ řekl ředitel ČIŽP Jan Slanec a dodal, že do roku 2010 musí být všechna zařízení s PCB zlikvidována. V současnosti má jen ostravská spalovna povolení na likvidaci PCB a její kapacit je podle ČIŽP dostatečná.
Podle Slance je ale pozitivní, že se změnil přístup provozovatelů. Ti totiž dřív zařízení k evidenci nenahlašovali, a to často z důvodů neznalosti. Nyní se prý situace výrazně zlepšila. Podle jeho odhadů je zařízení obsahujících PCB, jako například kondenzátory či transformátory, v České republice na desítky tisíc. Všechny je potřeba zaevidovat a do roku 2010 ekologicky zlikvidovat.
Podle informací Státního zdravotního ústavu se PCB vyráběla od 20. let 20. století, koncem sedmdesátých let pak byla výroba v USA, Japonsku a západní Evropě zastavena. Zjistilo se totiž, že PCB jsou toxické, karcinogenní a patří mezi tzv. perzistentní látky, tedy látky, které v prostředí přetrvávají.
Oblast průmyslového využití směsí PCB byla značně široká, a to pro jejich výhodné fyzikálně-chemické vlastnosti, především dobrou tepelnou vodivost a stálost. Byly využívány především jako média tepelných výměníků, hydraulických systémů a vakuových čerpadel, jako nehořlavé náplně transformátorů, emulgátory, přísady nátěrových hmot, speciálních olejů a mazacích kapalin, používaly se při výrobě střešních lepenek, přidávaly se do kopírovacích papírů, a dokonce i do některých kosmetických výrobků (neslíbatelné rtěnky).
Martin Mach

http://www.ekolist.cz
EkoList, 9. 4. 2004