Bezpečnost potravin

Do Nizozemska byla dovezena krmiva kontaminovaná dioxiny

Vydáno: 26. 2. 2003
Autor:

dodávka krmiv kontaminovaných dioxiny z Německa do Nizozemska; opožděné varování ze strany německého dodavatele závadného krmiva; opatření nizozemského ministerstva zemědělství

Nizozemské ministerstvo zemědělství nařídilo zavřít 150 farem, které použily dovezená krmiva kontaminovaná vysokým obsahem dioxinů. Jsou obavy, že maso ze zvířat chovaných na těchto farmách se mohlo dostat do supermarketů. Kompetentní úřady si současně pospíšily s informováním veřejnosti, že nehrozí žádné nebezpečí pro zdraví lidí, protože tyto konečné produkty obsahují jen velmi malou a neškodnou koncentraci dioxinů. Kontaminovaná krmiva se dostala do Nizozemska z Německa, odkud dovezla společnost pro výrobu krmných směsí VELTHOF Veevoeders letos v lednu 123 t moučky ze sušeného chleba. Od firmy VELTHOF nakoupili kontaminovanou moučku tři další nizozemští výrobci krmných směsí. Ministerstvo zemědělství neprodleně po zjištění přítomnosti kontaminovaných krmiv v zemi  izolovalo všechny farmy, které mohly nakoupit tato krmiva. Jde o farmy s chovem nosnic, brojlerů, kachen, prasat a norků. Ministerstvo však nenařídilo odstranit z obchodů maso pocházející ze zvířat dodaných těmito farmami, protože kontaminace je hluboko pod kritickou úrovní. Odpovědné nizozemské úřady upozornily na opožděné informace ze strany německých dodavatelů, neboť byly varovány před vysokým obsahem dioxinů v dovezené moučce teprve 7. února, to je tři týdny poté, kdy kontaminace byla objevena ve východoněmecké spolkové zemi Durynsko. Organizace nizozemských farmářů LTO je pobouřená z dioxinového skandálu, k němuž dochází právě v době, kdy zemědělství má vážné potíže a tento případ situaci farmářů dále zhoršuje a prohlubuje obavy spotřebitelů ze zdravotně závadných živočišných produktů.   

Agra Europe, 2003, č. 2041, s. N/1