Bezpečnost potravin

Distribuce technických norem ČSN od roku 2009

Vydáno: 19. 12. 2008
Autor:

ČNI ukončil k 31.12.2008 distribuci tištěných ČSN. Distribuce tištěných/online norem ČSN od roku 2009.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nebude od roku 2009 zabezpečovat distribuci českých technických norem v tištěné podobě. V roce 2009 však začne fungovat síť distributorů tištěných ČSN, kteří budou schopni zájem uživatelů uspokojit, popřípadě navázat na službu trvalé objednávky, kterou pro zájemce zajišťoval Český normalizační institut (ČNI). Pultový prodej tištěných norem v Informačním centru ÚNMZ bude zachován. Více informací o technických normách a o činnosti ČNI.
 
Zdroj: ČNI