Bezpečnost potravin

Diskuse v EU o limitech pro fusariové toxiny

Vydáno: 20. 11. 2003
Autor:

Evropská komise se rozhodla navrhnout limitní hodnoty pro toxiny fusaria (deoxynivalenol, T-2 a HT-2, zearalenon a fumonisiny) v obilovinách, snídaňových cereáliích, těstovinách a obilné výživě určené dětem.

V odborných kruzích začne probíhat diskuse nad potřebností stanovit nejvyšší hodnoty toxinů fusarií a nad hodnotami navrženými Evropskou komisí.
Diskutuje se o limitních hodnotách pro deoxynivalenol (DON). Navrhované hodnoty se pohybují mezi 1 500 μg/kg pro nezpracovanou pšenici durum a kukuřici a 100 μg/kg pro obilnou výživu pro kojence a malé děti pro složky používané pro výrobu takové výživy. Pro ostatní nezpracované cereálie se navrhuje hodnota 1 000 μg/kg, pro cereálie určené k přímé spotřebě nebo jako potravinová složka hodnota 500 μg/kg, pro snídaňové cereálie hodnota 200 μg/kg a pro sušené těstoviny hodnota 750 μg/kg. To je však zatím jen návrh, nikoli oficiální stanovisko Komise.
Dále se navrhují nejvyšší hodnoty pro toxiny T-2 a HT-2, a sice v rozmezí od 500 μg/kg pro nezpracovaný oves po 50 μg/kg pro obilnou výživu pro kojence a malé děti. Pro ostatní nezpracované cereálie se navrhuje 100 μg/kg a pro výrobky z ovsa a výrobky obsahující zearalenon  se pro nezpracovanou kukuřici navrhuje hodnota 200 μg/kg, pro ostatní nezpracované cereálie 100 μg/kg, pro snídaňové cereálie na bázi kukuřice 75 μg/kg, pro cereálie z jiných obilovin určené k přímé spotřebě a k použití jako složka potravin 50 μg/kg a pro obilnou výživu pro kojence a malé děti pouhých 20 μg/kg.
Pro fumonisiny je navržena hodnota 1 500 μg/kg pro nezpracovanou kukuřici, 500 μg/kg pro kukuřici určenou k přímé spotřebě a jako složka potravin, 20 μg/kg pro kukuřičné snídaňové cereálie a snacky a 100 μg/kg pro obilnou výživu pro kojence a malé děti.
Stanovení limitů pro ostatní fusariové toxiny není v danou chvíli nutné.
EU Food Law, 2003, č. 142, s. 5