Bezpečnost potravin

Diskuse ohledně označování riboflavinu z GMO

Vydáno: 9. 10. 2004
Autor:

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat má rozhodnout, zda má být povinné označování riboflavinu přidaného do potravin a krmiv, pokud byl vyroben z GM-substrátu. Má být také obecně vyřešena nutnost označení aditiv z GMO v případě, že nezůstávají rezidua.

Další setkání k diskusi o označování GMO probíhalo 24. 9. v Bruselu. Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat měl mj. rozhodnout, zda vitamin B2 riboflavin získaný z GMO má být povinně označován. Názory se liší.

Podle Velké Británie má být označeno použití lecitinu i riboflavinu vyrobeného z GM-sojových bobů, např. v čokoládě. Mělo by se s nimi zacházet jako s aditivy nebo aromaty vyrobenými z GM-potravin. Dokonce by měla být příslušně označena i krmiva s použitím aditiv a riboflavinu vyrobených z GMO. Označeny by měly být také potraviny vyrobené fermentací (pivo, jogurty) za použití GMO nebo GM-substrátu (pokud ve výrobku zůstanou zbytky substrátu).

Je třeba vyjasnit rozdílný výklad požadavků Komisí a členskými státy týkajících se označování potravin obsahujících GM-složky ve stravovacích službách.

Podle názoru výrobců (CIAA) není třeba riboflavin z GMO označovat, protože výrobní proces zajišťuje, že ve výrobku nezůstávají žádná GM-rezidua. Ostatně toto stanovisko (nepovinné označování v případech, kdy nezůstávají v potravině rezidua GM) je podporováno většinou členských států a většinou Komise včetně SANCO.

EU Food Law, 2004, č. 180, s. 7