Bezpečnost potravin

Diskuse o zdravotním riziku akrylamidu v množství dodávaném běžnou stravou

Vydáno: 20. 1. 2006
Autor:

Nová epidemiologická studie naznačuje, že v koncentracích, kterým jsou lidé prostřednictvím stravy vystaveni, akrylamid pravděpodobně karcinogenní není. Výsledky je ale nutno ověřit dalšími výzkumy.

V uplynulém roce byla věnována zvýšená pozornost problému tvorby a přítomnosti akrylamidu v potravinách a jeho vlivu na zvýšení rizika vzniku rakoviny. Experimenty prováděné na zvířatech a modelové posuzování rizik indikovaly, že toto riziko existuje. Nová epidemiologická studie, prováděná pracovníky Harvard Medical School, Boston, ale naznačuje, že v koncentracích, kterým jsou lidé prostřednictvím stravy vystaveni, akrylamid karcinogenní být nemusí. Po odstranění potenciálních rušivých vlivů nebyla v průběhu výzkumu nalezena žádná spojitost mezi předpokládaným množstvím akrylamidu přiváděného potravou a rakovinou tlustého střeva. Ani konzumace potravin s vysokým obsahem akrylamidu (káva, křupavý chléb, smažené bramborové výrobky aj.) nevedla ke zvýšení rizika rakoviny a to žádného typu. Získané výsledky ale musí být ověřeny dalšími výzkumy, které by měly objasnit, proč jsou epidemiologické údaje v rozporu s výsledky animálních a modelových experimentů. Více informací na adrese

RSSL Food e-news: Edition 268: 04 – 11 January 2006