Bezpečnost potravin

Diskuse k problematice značení potravin

Vydáno: 28. 7. 2007
Autor: pospisilova

Je k dispozici zpráva ze semináře, který se uskutečnil v listopadu 2006 v Oslo (Norsko) k problematice značení potravin.

Ve dnech 20.–21. listopadu 2006 se konal v Oslo (Norsko) seminář skandinávských zemí na téma značení potravin. Semináře se zúčastnili zástupci všech pěti skandinávských zemí (Švédska, Finska, Dánska, Norska a Islandu) a vybraní představitelé těchto zemí se rovněž podíleli na vytvoření zprávy z uvedeného semináře. Seminář podpořila Nordická rada ministrů a Nordický výbor státních úředníků pro problematiky potravin.
Zpráva (viz příloha) poskytuje souhrn poznámek z workshopu a k výsledkům některých spotřebitelských studií, které byly prezentovány na semináři. Důvodem pro uspořádání tohoto semináře bylo vytvořit jednotné stanovisko skandinávských zemí k problematice značení potravin, a to na základě připomínek subjektů zainteresovaných do problematiky značení potravin a připomínek ze strany spotřebitelů. Uvedené stanovisko – zpráva ze semináře – byla vypracována pro Evropskou komisi jako komentář k současné revizi legislativy týkající se značení potravin.
Během prvního dne semináře vystoupili zástupci spotřebitelů, obchodu a průmyslu a politikové (policy makers) z nordických zemí. Na základě prezentovaných problematik v plenární části se účastníci následně rozdělili do čtyř pracovních skupin (zástupci spotřebitelů, průmyslu, průmyslu a obchodu, politiků), ve kterých diskutovali o různých aspektech značení potravin, přičemž diskuse probíhala na základě otázek strukturovaných podle pokynů Evropské komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco). Výsledky z pracovních skupin byly sumarizovány v plenárním zasedání na konci prvního dne jednání..
Druhý den semináře zahrnoval jednání pouze politiků ze skandinávských zemí, kteří diskutovali o výsledcích jednání prvního dne i o dalších tématech. Některá z těchto témat jsou komentována v přiložené zprávě, která obsahuje:
* obecná témata (struktura, rozsah a prezentace etiket (labels));
* všeobecné značení potravin (v současné době směrnice 2000/13/ES);
* nutriční značení;
* ostatní potravinářské problematiky (značení původu, seznam složek na alkoholických nápojích, značení GMO a etické značení potravin).
 
Příloha: Food Labelling (pdf, 882 kB, 87 stran)