Bezpečnost potravin

Digitální kamerový dohled

Vydáno: 23. 11. 2006
Autor:

O tom, že nás stále více obklopují informační technologie nemůže být pochyb. Zde přinášíme námět, který může velmi příznivě ovlivnit zemědělské hospodaření

Spolu s intenzivními opatřeními v rámci boje proti terorismu se velmi prudce rozvíjejí různé technologie, jejichž společným jmenovatelem je dohled a kontrola. Jejich ceny se díky značnému rozšíření do dalších oblastí lidské činnosti začaly pohybovat ve velmi mírných relacích, takže jsou dostupné i pro zemědělské provozy.
Příkladem by mohlo být nasazování digitálních kamerových systémů, které jsou schopné zaznamenávat události a zasílat varování ve dne i v nočním vidění při narušení objektů, zcizení materiálu, věcí anebo zvířat, požáru, nehodách a jiných událostech, zdravotních komplikacích zvířat, kontole počtu zvířat apod. Výhody těchto systémů jsou značné. Jejich záznam je ve vynikající kvalitě (DVD), při prohlížení je možné vybrat přímo libovolný časový úsek, jsou přístupné místní počítačovou sítí, takže lze provoz sledovat kdykoli a odkudkoli. Lze je také kombinovat s řadou dalších informačních systémů a technologií.
Protože digitální kamerové systémy jsou schopné detekovat pohyb, určité tvary, situace, případně teploty a charakteristické zvuky, hodí se pro sledování provozu, (vytížení strojů, bezpečnost práce, pracovní morálka, neoprávněné užití strojů, neoprávněný vstup osob) v dílnách, nádvořích, stájích, porodnách, dojírnáchy, výkrmnách, pastvinách apod. Jejich přítomnost zamezí anebo velmi ztíží možnosti krádeží zvířat, strojů, PHM, nářadí, krmiv, osiv a ostatního materiálu. Tuto kontrolu nad majetkem lze ještě doplňovat další technologií, kterou je čipová identifikace. Ta také může pomoci zavést lepší a operativnější přehled o majetku a materiálu. Může být použita rovněž k identifikaci osob a zvířat. Digitální kamerové systémy mají atesty, které uznávají pojišťovny.
Pokročilé informační technologie v zemědělství, které již známe např. z nasazení systémů GPS ke sledování provozu vozidel a strojů anebo sledování živočišné produkce, tak získývají nový perspektivní rozměr.