Bezpečnost potravin

Dietní výživa 2010: Celiakie – Výzva na počátku 21. století

Vydáno: 2. 9. 2010
Autor: berankova1

Konference pořádaná Společností pro výživu proběhne 5.-6. října v Pardubicích.

Pořadatel: Společnost pro výživu, o. s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. ve spolupráci s Českou asociací sester – sekce NT
Termín akce: 5. – 6. října 2010
Místo konání: Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice

Přihláška na konferenci  Dietní výživa 2010
V případě požadavku ubytování je přihlášku nutno odeslat do 22. září 2010, jinak do 30. září 2010

Program konference (a organizační pokyny)
Úterý 5. října
Celiakie – výzva na počátku 21. století
Celiakie dospělých – máme problém s časnou diagnózou?
Celiakie u dětí ( kritéria EPSGHAN jako základ diagnostiky celiakie)
Laboratorní diagnostika a screening celiakie
Komplikace a mimostřevní projevy celiakie
Celiakie z pohledu pacienta – Problematika bezlepkové diety
Aktuální změny v legislativě pro obsah gliadinu v potravinách
Bezlepková dieta – od zákazů ke kalkulaci obsahu gliadinu
Jaká je finanční náročnost léčby celiakie – část 1.
Jaká je finanční náročnost léčby celiakie – část 2.
Jak složité je kombinovat dietu diabetickou a bezlepkovou
Problémy s compliance k bezlepkové dietě u adolescentů

Středa 6. října
Odborníci ve výživě – kdo může radit s dietou
Kde se rekrutují výživoví poradci?
Nutriční terapeut
Další formy vzdělávání odborníků ve výživě
Realita výživového poradenství – co ukázala skrytá kamera?
Co s tím dál? – Odpovědnost jedince i profese

Zdroj:  Společnost pro výživu