Bezpečnost potravin

DHA-O: potravinová složka nového typu

Vydáno: 8. 4. 2011
Autor:

Americká společnost Martek požádala FSA (V. Británie) o povolení umístit DHA-O na trh v EU.

Americká společnost Martek Biosciences Corporation požádala Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA), aby povolil uvést na trh jako potravinovou složku nového typu olej, který produkuje mikrořasa Schizochytrium.
Potraviny a potravinové složky nového typu jsou ty, které se v EU před 15. květnem 1997 nekonzumovaly ve významné míře (nařízení (ES) č. 258/97).
Společnost Martek Biosciences Corporation získala již dříve souhlas používat olej bohatý na DHA, vyrobený řasou Schizochytrium sp., jako potravinovou složku nového typu. Firma nově vyvinula zdokonalený kmen z dalších druhů mikrořasy Schizochytrium, který produkuje olej bohatý na DHA a EPA. Tento olej je znám jako DHA-O.
Martek zamýšlí používat DHA-O podobně, co do množství i kategorií potravin, jako již schválený olej bohatý na DHA. Ten lze používat do doplňků stravy, pekařských výrobků a snídaňových cereálií. Firma se snaží získat souhlas i pro použití do biskvitů a olejů pro přípravu potravin.
Dříve, než je potravina nového typu uvedena na trh v EU, musí být důkladně posouzena z hlediska bezpečnosti. Ve Velké Británii toto posuzování provádí Poradní výbor pro potraviny a procesy nového typu (ACNFP), tj. nezávislý výbor vědců jmenovaných FSA.
FSA otevírá ke každé žádosti o schválení potraviny/potravinové složky nového typu připomínkové řízení. K problematice DHA-O se lze vyjadřovat do 25.4.2011. ACNFP připomínky bere do úvahy během svého procesu posuzování. Dokumentace k DHA-O předložená žadatelem je v příloze.

Příloha: Application for the authorization of DHA and EPA-rich Algal Oil from Schyzochytrium sp. (pdf, 467 kB, 63 stran)

Zdroj: FSA