Bezpečnost potravin

Dezinfekce spotřebních dávek a individuálních zdrojů pitné vody za havarijních situací

Vydáno: 20. 8. 2002
Autor:

zkušenosti z povodní v r. 1997, postup při asanaci studní, charakteristiky dezinfekčních prostředků

Článek vyšel ve sborníku „Povodně 1997 – zkušenosti hygienické služby“, AHEM zvláštní číslo 1999, vydal Státní zdravotní ústav, Praha 1999; str. 92-99). Autor: MUDr. František Kožíšek, CSc
Plné znění článku (včetně podrobného postupu při asanaci studní, bližší charakteristiky dezinfekčních přípravků a dalších užitečných informací) je k dispozici na stránkách Státního zdravotního ústavu v Praze http://www.szu.cz/chzp/voda/osvoda.htm
Po více než půlstoletém vývoji (především pro vojenské účely), kdy byla vyzkoušena řada látek na bázi chloru, jodu, bromu, p-sulfon chloramidbenzoové kyseliny ad., je dnes většina komerčně vyráběných přípravků založena na bazi chlorderivátů kyseliny izokyanurové. Obsah aktivního chloru, potřebný pro likvidaci vegetativních forem bakterií, je minimálně 5 – 10 mg Cl2/l, pro usmrcení spor a parazitů pak až několik desítek mg Cl2/l, při obvykle 30-60 minutové expozici.Aby byla takto ošetřená voda poživatelná, je nezbytné odstranění chloru varem nebo obvykle přiloženými dechloračními přípravky na bazi siřičitanu sodného, thiosíranu sodného (jejich max. obsah je limitován jak z hlediska chuťového, tak i toxického) nebo kyseliny L askorbové (KA). V nouzi lze k dechloraci použít jakýkoliv přípravek obsahující KA (= vitamin C) a to v doporučeném hmotnostním poměru 1 (Cl2) : 3 (KA). Při přípravě vody do zásoby je vhodné vodu ošetřit dezinfekčním prostředkem a dechlorovat postupně před konzumací jen odebírané podíly – lze tak předejít sekundární kontaminaci vody.Pro dezinfekci menších (spotřebních) dávek vody lze využít některý z přípravků schválených v ČR: AQUASTERIL, DIKACID, IZOSAN, PHAR-X-AQUA, SANOSIL DDW, SANOSIL D-10, SAVO, které jsou blíže charakterizovány dále.
Při postižení individuálního zdroje pitné vody (studny) je možné k jeho asanaci přistoupit až tehdy, kdy to nejenom dovolí vnější podmínky (opadnutí povodňové vlny, odstranění nánosů ad.), ale až dojde též k poklesu zvýšené hladiny spodních vod. Pokud nebyla studna (např. povodní) přímo zasažena, stačí provést revizi zdroje a okolí, provést jednorázovou „šokovou“ dezinfekci a nechat udělat rozbor vody. Pokud studna byla povodní zasažena, bývá většinou nutné provést kompletní asanaci. Jednorázová (nárazová) dezinfekce může u nově zprovozňovaného zdroje předcházet kontinuální dezinfekci nebo může být dostačujícím řešením u asanace jednorázového znečištění nebo u dlouho nepoužívané (ale jinak nezávadné) studny. Lze k ní použít pouze chemický způsob dezinfekce, konkrétně některý z dále uvedených přípravků schválených hlavním hygienikem ČR: AQUASTERIL, CHLORAMIN B, CHLORNAN SODNÝ, PERSTERIL, PHAR-X-AQUA 20, SAGEN, SAVO, popř. též PRESEPT nebo CARELA BIO.
www.szu.cz