Bezpečnost potravin

Dětskou paměť ovlivňuje druh konzumovaného tuku

Vydáno: 31. 8. 2005
Autor:

Nejnovější výzkumy ukazují, že pro prospěch a chování evropských dětí ve škole je důležitý typ tuku, který děti konzumují. Děti s vyšším energetickým příjmem pocházejícím z polynenasycených mastných kyselin měly ve většině případů lepší výsledky při paměťových testech.

Nejnovější výzkumy, podporující široké využívání výrobků fortifikovaných n-3 mastnými kyselinami ukazují, že pro prospěch a chování evropských dětí ve škole je důležitý typ tuku, který děti konzumují. Děti  s vyšším energetickým příjmem pocházejícím z polynenasycených mastných kyselin měly ve většině případů lepší výsledky při „digit span“ testu (reprodukce postupně se prodlužující řady čísel v určeném časovém intervalu), což je metoda běžně používaná k hodnocení krátkodobé paměti. Výsledky výzkumu zveřejněného v srpnovém čísle časopisu Journal of Nutrition rovněž ukázaly, že výkony při paměťovém testu snižuje přívod cholesterolu. Výzkumníci hodnotili přívod různých typů tuku u 3666 dětí ve věku od šesti do šestnácti let, které byly v rámci Třetího národního výzkumu zdraví a výživy v období mezi roky 1988 a 1994 dotazovány na způsoby stravování a složení stravy. Poté bylo na základě rozhovoru s rodiči posuzováno psychosociální chování dětí. Kognitivní funkce byly hodnoceny podle výsledků testů inteligence. Obecně nebyly mezi celkovým, resp. nasyceným tukem a výsledky měření kognitivních a psychosociálních funkcí zjištěny zásadní vztahy. Ovšem při porovnání ekvivalentního příjmu energie z nasycených tuků nebo sacharidů bylo každé zvýšení příjmu energie z PUFA (polynenasycené mastné kyseliny) o 5 %  spojeno s nižším rizikem nesprávného provedení digit span testu. Při každém příjmu cholesterolu v množství 100 mg se výsledky testu zhoršily o 25 %. Zjištěné údaje nebyly v žádné závislosti na socioekonomickém postavení rodiny, vzdělání a stavu matky či nutričním stavu dítěte. Získané výsledky podpořily předchozí výzkumy, které naznačily pozitivní účinky n-3 mastných kyselin na mozkové funkce dětí. V květnu letošního roku uvedly dvě americké společnosti na trh mléko obohacené n-3 mastnými kyselinami, speciálně určené pro rodiny s dětmi.

http://www.nutraingredients.com/news/news-ng.asp?n=62034-fat-children-memory