Bezpečnost potravin

Dětská výživa se sójou může u dětí brzdit intestinální vývoj

Vydáno: 2. 1. 2005
Autor:

Nejnovější výzkumy naznačují, že sójový izoflavon genistein může inhibovat růst intestinálních buněk u uměle živených novorozenců. Tyto závěry mohou mít dalekosáhlé důsledky pro výrobce dětské výživy se sójou, která představuje 25 % veškeré dětské výživy produkované, resp. konzumované v USA.

Na základě nejnovějších výzkumů konstatovali američtí výzkumníci, že sójový izoflavon genistein může inhibovat růst intestinálních buněk u uměle živených novorozenců. Tyto závěry mohou mít dalekosáhlé důsledky po výrobce dětské výživy se sójou, která představuje 25 %  veškeré dětské výživy produkované, resp. konzumované v USA. Experimenty, které byly prováděny s novorozenými selaty, ukázaly, že u selat krmených výživou obohacenou genisteinem v množství stejném jako je přidáváno do dětské výživy, je počet rozrůstajících se buněk ve střevu o polovinu nižší než u selat krmených pouze výživou na bázi kravského mléka. Podle názoru výzkumníků z univerzity v Illinois jsou novorozená selata velmi vhodným modelem pro kojence, protože mají podobný metabolismus i fyziologii. Koncentrace genisteinu v krvi selat byla podobná jako u kojenců živených dětskou výživou se sójou, takže získané údaje se mohou podle názoru autorů aplikovat na lidská mláďata. Kojenci dostávající dětskou výživu se sójou se vyvíjejí zdánlivě normálně, ovšem výživa obsahuje velmi vysoká množství genisteinu – od 32 do 45 mg, výrazně převyšující množství, které podle zjištění ovlivňuje u žen menstruační cyklus. U uměle živených dětí bývá sójová výživa jediným zdrojem výživy v prvním až šestém měsíci života, kdy se u dětí vyvíjí řada důležitých orgánů. Bylo konstatováno, že intestinální buňky na něž působí genistein v množství zjištěném v dětské výživě „zásadně znemožňuje proliferaci buněk“. Tyto závěry byly podpořeny další studií se selaty. Přestože se ukázalo, že genistein je bioaktivní v neonatálním střevu neznamená to, že by se dětská výživa se sójou měla z jídelníčku kojenců zcela vyloučit. Klinické výzkumy naznačují, že dětská výživa se sójou je bezpečná. Je třeba dále zkoumat reakce mezi genisteinem a dalšími sójovými izoflavony, které pravděpodobně ovlivňují účinky genisteinu ve střevě. Výsledky budou publikovány v únorovém čísle časopisu Journal of Nutrition.
http:/www.nutraingredients.com