Bezpečnost potravin

Dětská obezita  = epidemie

Vydáno: 30. 9. 2008
Autor: bodokova1

Podle dostupných údajů žije v současné době v EU více než 22 milionů dětí s nadváhou a do roku 2010 se podle odhadů počet obézních dětí zvýší o 1,3 milionu.

Evropský parlament proto přijal nelegislativní zprávu, jejímž prostřednictvím navrhuje soubor opatření na předcházení obezitě, jako je jasné označování výrobků, lepší strava ve školách a školkách, omezení reklam na nezdravé potraviny a snížení DPH na ovoce a zeleninu. Nadváha, obezita a nemoci spojené se stravováním začínají v Evropě dosahovat rozměrů epidemie, uvádí nelegislativní zpráva italského europoslance Alessandra FOGLIETTY (UEN, IT).
 
Podle Světové zdravotnické organizace trpí více než polovina evropské populace nadváhou a v některých členských státech přibližně 6 % zdravotnických výdajů přímo souvisí s obezitou. Nepřímé výdaje jsou však mnohem vyšší. Obezita je jedním z nejvýznamnějších evropských zdravotních problémů, neboť výrazně zvyšuje riziko chronických onemocnění, jako jsou kardiovaskulární nemoci, určité druhy cukrovky a rakoviny.
 
Poslanci se domnívají, že v boji proti tomuto jevu by měl být uplatněn víceúrovňový přístup, a připomínají, že v Evropě funguje celá řada výzkumných, zdravotnických a vzdělávacích programů, které mohou hrát významnou úlohu.
 
Boj proti obezitě již od útlého věku
Vzhledem k tomu, že obezita u dětí je přímo spojena s obezitou dospělých, měla by se Komise podle EP přednostně zabývat právě tímto jevem. Vzdělávací programy ve školách by měly být sestaveny takovým způsobem, aby zajistily, že pohyb a zdravá výživa se stanou pro každé dítě samozřejmostí.
 
Poslanci se rovněž domnívají, že je třeba zlepšit kvalitativní a nutriční standardy potravin podávaných ve školkách a školách, například prodejem čerstvého ovoce a zeleniny. Vzdělávací zařízení by také měla omezit prodej potravin s vysokým obsahem soli, cukru a tuku a s nízkou nutriční hodnotou. Reklamy na nezdravé potravinářské produkty by měly být monitorovány a omezeny.
 
Povinné označování potravin pomocí barevných kódů
Podle EP jsou úplné informace na potravinářských výrobcích klíčem k tomu, aby si spotřebitelé mohli vybrat nejvhodnější výrobek se znalostí věci. Proto je důležitý návrh Komise na revizi směrnice o nutričním označování potravin a takové označení musí být viditelné, jasné a jednoduše pochopitelné pro spotřebitele. 
 
Omezit reklamy na nezdravé potraviny pro děti
Poslanci se dále domnívají, že by bylo vhodné zavést omezení na reklamy propagující nezdravé potraviny, jež jsou zaměřeny na děti. Tato omezení by se však měla týkat také tzv. nových médií, jako jsou on-line hry či textové zprávy. „Správným krokem vpřed” je také dobrovolný přístup obsažený ve směrnici „Televize bez hranic”, který se týká reklam na potravinové výrobky s nízkou nutriční hodnotou. Pokud se v průběhu revize této směrnice v roce 2010 ukáže, že dobrovolný přístup nepřinesl očekávané výsledky, měla by být zavedena přísnější opatření. Poslanci vyzývají také poskytovatele mediálních služeb, aby zavedli etické kodexy v oblasti audiovizuálních reklam souvisejících s propagací potravin a nápojů.
 
Průmyslová samoregulace není dostatečná
Podle EP by měl potravinářský průmysl mnohem více usilovat o zmírnění problému nadváhy a obezity v Evropě. Jedno z opatření, které poslanci v tomto ohledu navrhují, je například prodej menších porcí. Parlament sice uznává úlohu nedávné iniciativy potravinářského průmyslu týkající se samoregulace reklam v boji proti obezitě, poukazuje však současně, že pro uskutečnění skutečných změn v tomto průmyslu, zejména pokud jde o děti, je regulace někdy nezbytná.
 
Celoevropský zákaz umělých transmastných kyselin
Evropský parlament vyzývá k celoevropskému zákazu trans-izomerů mastných kyselin. Argumentuje přitom nejnovějšími vědeckými poznatky, podle nichž je nadměrná konzumace těchto látek (více než 2 % celkového energetického příjmu) přímo spojena s nárůstem rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění.
 
Nižší sazba DPH na ovoce a zeleninu
Poslanci vyzývají členské státy, které tak dosud neučinily, aby zavedly nižší sazbu DPH na ovoce a zeleninu, a připomínají, že právo Společenství takové snížení umožňuje. Zdůrazňují dále, že by bylo vhodné pozměnit stávající předpisy tak, aby umožňovaly uplatnit na ovoce a zeleninu sníženou sazbu DPH nižší než 5 %.
 
 
 
Zdroj: EP