Bezpečnost potravin

Dětská obezita dosahuje šokujících rozměrů

Vydáno: 18. 10. 2002
Autor:

zpráva Datamonitoru, USA, školní stravování, příčiny dětské obezity, za posledních 20 let se výskyt ztrojnásobil, náklady na léčení a prevenci obezity, účast vlády a známých potravinářských společností v boji proti obezitě

Dětská obezita dosahuje, podle nejnovější zprávy Datamonitoru, hrozivých rozměrů, a obezita obecně již téměř zastiňuje kouření jako hlavní příčinu zbytečných úmrtí mezi Američany. V současné době je v Americe pouze 8 % základních škol s výukou tělesné výchovy. Při neadekvátním výběru jídla ve školách a naprostém nedostatku fyzické aktivity nejsou děti schopny si vytvořit správný, zdravý styl života. Ve zprávě se konstatuje, že obézních je  61 %  dospělých Američanů a 25 % dětí ve věku  6–17 let, přičemž počet obézních dětí se v posledních 20 letech téměř ztrojnásobil. V rámci studie „Dětská obezita 2002“ byly zjišťovány hlavní příčiny vedoucí k této epidemii a formulovány základní kroky k vyřešení, nebo alespoň výraznému omezení, tohoto problému. Roční náklady na nemocniční léčbu chorob spojených s obezitou se v posledních dvaceti letech zčtyřnásobily a vyšplhaly se do výše značně přesahující 130 mil. USD. Nové vědecké studie dávají do spojitosti produkční a marketingové aktivity výrobců potravin a nápojů s rostoucím výskytem obezity, což znamená pro tyto společnosti reálnou hrozbu možných soudních sporů. Výrobci musí v první řadě věnovat pozornost dokonalému znační výrobků a vhodně využívat nabízejících se možností vhodného usměrnění způsobu stravování mládeže, kupř. zvyšující se zájem o vegetariánskou stravu u teenagerů. Boj proti obezitě se rozbíhá sice pomalu, přesto ale již bylo dosaženo dílčích úspěchů. V jednom ze školských obvodů v Los Angeles kupříkladu jednomyslně schválili rozšíření zákazu prodeje sycených nealkoholických nápojů. Zákaz, který již platil na základních školách se nyní bude vztahovat na dalších asi 200 středních a vyšších škol v regionu. Vláda projevila podporu úpravou daňového zákona, která umožňuje uvádět náklady spojené s léčením obezity a prevencí, včetně členství v zájmových organizacích zaměřených na zdravý styl života či výdaje za dietní léčebné prostředky, jako odpočitatelné položky. Společnost PepsiCo hodlá minimálně 50 % své produkce potravin a nápojů vyrábět v „nutriční“ podobě, tzn. s výrazně redukovaným obsahem tuku a přídavkem vysoce hodnotných ingrediencí (kupř. brokolicí) do snack výrobků. McDonalds bude používat nový druh oleje na smažení hranolků a kuřecích nugetek, tak aby snížil obsah trans-mastných kyselin o 48 %. Další firmy budou vbrzku pod tlakem nových zákonů a daňových opatření následovat.
http://www.datamonitor.com/