Bezpečnost potravin

Děti a zdraví

Vydáno: 15. 2. 2006
Autor:

Konference, která se uskuteční dne 8. března 2006 v Brně jako součást mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006.

Při příležitosti mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006 (7.–10. března 2006) se koná konference pod názvem “Děti a zdraví”. Uvedená konference je součástí projektu TRENDY 2006 a je organizována za účasti odborníků z oboru ochrany a podpory veřejného zdraví a fyzické aktivity.

 

Konference je zaměřena na oblast výživy a pohybové aktivity. Je určena pro všechny, kteří ovlivňují zdraví, výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, zejména tedy pro pracovníky škol všech stupňů, menz, společností zabývajících se výrobou a distribucí potravin a nápojů odpovídajících aktivnímu a zdravému životnímu stylu.

 

Program konference, organizační pokyny a závazná přihláška na konferenci jsou uvedeny v příloze.

Příloha : Děti a zdraví [doc ; 98304 bytů]

www.foodnet.cz