Bezpečnost potravin

Detektory s rentgenovými paprsky v mlékárenství

Vydáno: 21. 5. 2002
Autor:

princip detekce cizích předmětů

Inspekční systém pomocí rentgenových paprsků je jediným řešením umožňujícím simultánní detekci nejrůznějších částic: skla, kamenů, keramiky, kostí, teflonu, vitonu, fluoropolymerů, přírodního kaučuku a nekovů jako jsou folie.
Svazek paprsků, když jím prochází výrobek, ztrácí v závislosti na hustotě v příslušném bodě určitou energii. Senzory umístěné lineárně pod pásem snímají výrobek stokrát za vteřinu a v případě cizího předmětu detekují ztrátu energie. V takovém případě pak pošlou signál zpět do procesoru, aby byl šedým obrazem znázorněn rozměr snímaného objektu. Je-li detekována abnormální charakteristika hustoty, znázorní se to tmavou stopou na obraze a systém takový výrobek odstraní. Rentgenové paprsky jsou jediným systémem, který je schopen prohlížet výrobky balené do kovových obalů.
Přístroje nabízené i britskou firmou Loma Mass Measurement „Axis Dynamic Analysis“ dávají dobré výsledky u kusového zboží, jakým jsou např. trojúhelníky sýrů balené do kovové fólie nebo jogurty s hliníkovým víčkem.
Dairy Ind. Int., 2002, č. 4, s. 26