Bezpečnost potravin

Detekce přibarvení červeného vína

Vydáno: 12. 10. 2007
Autor: pospisilova

Kvantitativní PCR detekce nepovoleného přibarvování vína bezinkami (Sambucus nigra).

V minulosti se k detekci potravinářských barviv používaly chromatografické metody (papírová, na tenké vrstvě, za použití kolony). V současné době se upřednostňuje metoda HPLC často ve spojení s hmotnostní spektrometrií nebo s kapilární elektroforézou, popř. s její zónovou modifikací (CZE). Tyto metody detekce anthokyaninů dosahují citlivosti 0,1–1 mg/l.
Dosavadní chromatografická detekce dobarvení vína anthokyaniny černého bezu je problematická, neboť relativní poměr révových anthokyaninů ve víně je dynamická veličina a přidávané bezinkové anthokyaniny jsou stejné chemické povahy jako původní barvivo červeného vína.
Při hledání alternativního postupu detekce bezinek v červeném víně byl vypracován postup (viz příloha) založený na kvantitativní PCR (qPCR). Uvedený postup detekce by mohl sloužit jako doplňková, popř. potvrzovací metoda k metodám chromatografickým.
 
 
Zdroj: Chem. Listy 101, 2007, č. 7, s. 550–555

Pozn.: Uvedená práce byla provedena za přispění grantu 1K04104 MŠMT