Bezpečnost potravin

Detekce BSE-rizikového materiálu v masných výrobcích

Vydáno: 23. 6. 2001
Autor:

příměs mozku a míchy, patent

Brainostic™ je test, který umožňuje stanovit BSE-rizikový materiál v masných výrobcích. Na základě současných poznatků se předpokládá, že se BSE přenáší na člověka prostřednictvím konzumace mozku a míchy (tkáň centrálního nervového systému, CNST) dobytka a způsobuje u člověka novou variantu Creutzfeldt-Jakobovy choroby (CJD). Komise EU proto rozhodla od 1. 10. 2000 nepoužívat tento materiál do potraviny (Rozhodnutí 2000/418/EG). Dosud neexistoval žádný specifický test, pomocí kterého by se kontrolovalo použití tohoto vysoce rizikového materiálu v masných výrobcích. Firma ScheBo®Biotech AG (Giessen, Německo) vyvinula ve spolupráci s univerzitou v Giessenu dva nové postupy detekce, které umožňují kontrolovat nahodilé přimísení mozku a míchy do masných výrobků. Potravinářský průmysl, kontrolní orgány i spotřebitelské organizace tak mají možnost dohlížet nad tím, že uzeniny nebo jiné masné výrobky neobsahují tento vysoce rizikový materiál. Firma ScheBo®Biotech AG jako jediná drží patenty pro uvedený postup.
www.schebo.com