Bezpečnost potravin

Deriváty alergenních přísad: posouzení jejich alergenity

Vydáno: 1. 12. 2004
Autor:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posuzoval alergenní potenciál derivátů alergenních přísad a vydal stanovisko k devíti žádostem o výjimku z jejich povinného uvádění na etiketě výrobků. Je uveden jejich seznam.

Směrnice 2000/13/EC o značení potravin v EU vyžaduje povinné značení přísad obsažených v potravinách, včetně všech známých alergenů. Tím se má zajistit lepší informovanost a ochrana zdraví osob s potravinovou alergií a intolerancí (nesnášenlivostí).

Vzhledem k tomu, že určité deriváty známých alergenů nemusejí vyvolávat alergickou reakci, existuje možnost výjimky z povinného uvádění těchto složek potravin na seznamu přísad na etiketě výrobku. Evropská komise požaduje, aby byl vytvořen seznam derivátů alergenních přísad, které se nebudou muset povinně na etiketě výrobků uvádět. Na uvedeném seznamu budou jen ty deriváty, o nichž bude, na základě vědeckého zhodnocení stanoveno, že nezpůsobují nežádoucí reakce.

Aby výrobci potravin měli dostatek času získat důkazy o tom, že určité deriváty alergenních přísad nevyvolávají u citlivých osob alergické reakce, legislativa připouští udělení přechodné výjimky ze značení na dobu, během které se potřebné důkazy zajistí. Přechodná výjimka ze značení bude udělena na základě zhodnocení současných vědeckých poznatků. O přechodnou výjimku z povinného značení měly potravinářské podniky možnost požádat do 25. srpna 2004. Žádost o výjimku musela být doplněna dostupnými vědeckými informacemi o příslušném derivátu alergenní přísady.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) obdržel celkem 25 požadavků na vědecké posouzení derivátů alergenních přísad. Panel NDA (Panel pro dietetické produkty, výživu a alergie) EFSA zveřejnil dne 19. listopadu 2004 výsledky vyhodnocení devíti požadavků na přechodnou výjimku ze značení alergenů na potravinářském obalu. Z uvedených devíti případů vydal NDA stanovisko k osmi případům, k jedné žádosti týkající se mléčných, vaječných a rybích produktů používaných při výrobě vína se nevyjádřil, neboť předložené údaje nebyly dostatečné pro vydání konečného stanoviska. Přehled dosud vydaných stanovisek EFSA-NDA k derivátům alergenních přísad je uveden v tabulce.

 

Tabulka: Deriváty alergenních přísad, jejichž alergenní potenciál byl posouzen EFSA-NDA

 

Žadatel o výjimku

Předmět žádosti o výjimku*

Federace výrobců vína v Austrálii

 

(EFSA-Q-2004-084)

Mléčné, vaječné a rybí produkty (jmenovitě: kasein, kaseinát draselný, mléko, vaječný bílek, lysozym, želatina) používané při výrobě vína**

FEDIOL a IMACE

(EFSA-Q-2004-122)

Zcela rafinovaný olej a tuk z podzemnice

AIIBP a FAIBP

(EFSA-Q-2004-125)

Kyselinou hydrolyzovaný rostlinný protein z pšenice

CEPS

(EFSA-Q-2004-118)

Destiláty vyrobené z ořechů

CEPS

(EFSA-Q-2004-119)

Destiláty vyrobené ze syrovátky

CEPS

(EFSA-Q-2004-120)

Destiláty vyrobené z cereálií

Finnsugar

(EFSA-Q-2004-092)

Glukózový sirup vyrobený z ječného škrobu

AAC

(EFSA-Q-2004-91)

Maltodextriny na bázi pšenice

AAC

(EFSA-Q-2004-91)

Glukózové sirupy a dextróza z pšenice

 

*) Na základě článku 6 paragrafu 11 směrnice 2000/13/EC

**) Poskytnuté údaje neumožnily, aby Panel předpověděl pravděpodobnost nežádoucích reakcí u alergických osob. Doporučuje se provést vhodné klinické studie.

 

EFSA-NDA