Bezpečnost potravin

Deficit jodu nejvíce rozšířen v Evropě

Vydáno: 23. 9. 2004
Autor:

Podle přehledu prováděného Světovou zdravotnickou organizací v roce 2003 je deficit jodu nejvíce rozšířen v Evropě, nejméně v Americe. Špatně v Evropě dopadly i země, které se dosud považovaly za bezproblémové, např. Švýcarsko.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vytvořila novou databázi týkající se globálního rozšíření poruch souvisejících s deficitem jodu. Použitím údajů o obsahu jodu v moči (UI, urinary iodine), které se shromažďovaly v letech 1993 až 2003, WHO odhadla současné rozšíření deficitu jodu podle národů i na celém světě. Pro každou zemi byl odhad deficitu jodu proveden použitím dvou kriterií:

* reprezentativního vzorku (např. na národní, regionální nebo lokální úrovni),

* vyšetřováním populačních skupin (např. u školních dětí, těhotných žen, dospělých).

Údaje o obsahu jodu v moči byly získány pro 92 % světové populace. Zjistilo se, že nedostatený příjem jodu stravou (tj. obsah jodu v moči nižší než 100 µg/l) mají téměř 2 miliardy osob, z toho je 285 milionů školních dětí. Deficit jodu se tak v průměru vyskytuje u 36.4 % školních dětí. Nejnižší rozšíření deficitu jodu je v Americe (10,1 %), kde podíl domácností konzumujících jodovanou sůl je nejvyšší na světě (90 %). Nejvyšší rozšíření deficitu jodu bylo překvapivě zjištěno v Evropě (59,9 %), kde podíl domácností používajících jodovanou sůl je nejnižší (27 %) a většina zemí má nedostatečný nebo nemá žádný národní program zaměřený na řešení problematiky jodového deficitu.

WHO použila pro odhad rozšíření deficitu jodu ve světě nový přístup. Na místo zjišťování parametrů štítné žlázy byla použita průměrná hodnota UI. Zvolením tohoto parametru k odhadu statusu jodu se zjistilo, že téměř polovina dětí ve Švýcarsku, které bylo dosud považováno za bezproblémovou zemi, má deficit jodu. Bez ohledu na značný pokrok, kterého se dosáhlo, poruchy související s deficitem jodu zůstávají nadále vážným problémem v řadě oblastí světa. Ke zlepšení jejich monitorování WHO prověřuje nové indikátory, např. thyroglobulin, který lépe odráží změny štítné žlázy po zavedení přísunu jodované soli.

 

Globální a regionální rozšíření deficitu jodu (UI < 100 µg/l) u všech věkových skupin a u školních dětí (6–12 let) v roce 2003

 

 

WHO-region

                Osoby s UI < 100 µg/l

Celková populace (%)

Školní děti

(%)

Afrika

42,6

42,3

Amerika

9,8

10,1

Východní Středomoří

54,1

55,4

Evropa

56,9

59,9

Jihovýchodní Asie

39,8

39,9

Západní Pacifik

24,0

25,7

Celkem

35,2

36,4

 

The Journal of Nutrition, 134, 2004, č. 7, s. 1673–1677